اطلاعیه

مقاله ترجمه شده وابستگی به موسیقی برای داشتن احساس بهتر، آگاهی از مسئولیت خود، در قبال قدرت موسیقی

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: R64

سال نشر: ۲۰۱۴

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله: The Arts in Psychotherapy

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۹  صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:   ۲۳ صفحه word

قیمت فایل ترجمه شده:  ۱۸۰۰۰  تومان

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده :  وابستگی به موسیقی برای داشتن احساس بهتر، آگاهی از مسئولیت خود، در قبال قدرت موسیقی

عنوان انگلیسی:

Depending on music to feel better: Being conscious of responsibility when appropriating the power of music

چکیده فارسی:

این تحقیق اعتقادات جوانان پیرامون قدرت موسیقی در کمک به آنها برای داشتن احساس بهتر، درمواقع چالش برانگیز را آشکار می سازد. جامعه آماری تحقیق شامل ۴۰ نفر جوان استرالیایی بین ۱۳ تا ۲۰ سال می شود که رابطه خود با موسیقی را تشریح کرده اند و دقیقا از ایشان درباره مواقعی که در آن موسیقی کمکی به آنها نکرده و نیز مواقعی که پرداختن به موسیقی برای آنها مفید بوده است، سوال شده است. تجزیه و تحلیل های تحقیق به شیوه”Grounded theory” نتایج نظری جالبی در این خصوص که چرا جوانان تا حد زیادی به نتایج مثبت موسیقی اعتقاد دارند، به دست می دهد؛ ولو اینکه بعضی اوقات تجربه جوانان در  مشکلات مربوط به بیماری های روانی با این نظرات متفاوت است. استنباط های تخصصی تاکید می کند که اهمیت پذیرش مسئولیت از سوی جوانان در شیوه برخورد آنها با موسیقی تعیین کننده تر است، تا اینکه آن را صرفا یک منبع قدرت بدانند.

Abstract

This study explores the beliefs held by young people about the power of music to help them feel better during challenging times. Participants included 40 young Australians, aged 13–۲۰, who described their relationship with music and were progressively asked to recall times where music had not been helpful as well as when the consequences of engaging in music had been beneficial. Grounded theory analysis generated a theoretical explanation of why young people’s beliefs about the positive consequences of music are so strong, even though the experience of young people with mental health problems sometimes contradicts these views. Implications for professionals are offered; with a particular emphasis on the importance of young people accepting responsibility for the ways they appropriate music in contrast to seeing the music as the source of power.