اطلاعیه

مقاله ترجمه شده اثرات نفوذپذیری بر وسعت و محدوده محیطی درک شده

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: R58

سال نشر: ۲۰۰۹

نام ناشر (پایگاه داده): sage

نام مجله: Environment and Behavior

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۲۴  صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۲۳  صفحه word

قیمت فایل ترجمه شده: ۶۵۰۰۰ تومان

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده :  اثرات نفوذپذیری بر وسعت و محدوده محیطی درک شده

عنوان انگلیسی:

Effects of Permeability on Perceived Enclosure and Spaciousness

چکیده فارسی:

این مقاله نشان می دهد محدوده هایی که از طریق آنها افراد می توانند به محیط ها بنگرند یا در آنها حرکت کنند، بسیار مهم می باشد. اصطلاح خاص این تئوری، تئوری نفوذپذیری (permeability) است. هشت فرضیه از تئوری نفوذپذیری با استفاده از دو پاسخ (وسعت (spaciousness) و حصار (enclosure) درک شده توسط شخص) و چهار ویژگی محیط فیزیکی (نفوذپذیری مرز، میزان نور، مساحت افقی درون یک مرز، عمق مرز) به وجود می آیند. داده های تجربی حاصل از ۴ آزمایش، ۵۴ محیط و ۱۳۰ شرکت کننده نشان می دهند که تئوری نفوذپذیری، ۶ فرضیه استنباطی را به درستی پیش بینی کرد و همچنین پیش بینی کرد که ۲ فرضیه باقی مانده بر اندازه اثر (effect size)، تاثیر بسیار ناچیزی دارد. عوامل اصلی ارزیابی وسعت یا حصار (محدوده) مورد نظر عبارتند از نفوذپذیری قابل دید مرز، میزان نور و مساحت افقی. راهنمای عددی نیز برای کمک به تحقیقات آتی ارائه می شود.

Abstract

This article suggests that the ranges through which people can see through or move through environments are extremely important.The label corresponding to this theory is permeability theory. Eight hypotheses are generated from permeability theory using two responses (perceived enclosure and perceived spaciousness) and four properties of the physical environment (permeability of boundary, amount of light, horizontal area within a boundary, and boundary depth). Empirical data from 4 experiments, 54 environments, and 130 participants indicate that permeability theory correctly predicted 6 a priori hypotheses and also correctly predicted that the remaining 2 hypotheses would have effect sizes too small to detect. The main determinants of judged enclosure or spaciousness are visual permeability of the boundary, amount of light, and horizontal area. Numerical guidance is provided to assist future research.