اطلاعیه

مقاله ترجمه شده جنگ با بدنهایشان یا در جنگ با ذهن‌هایشان؟ نگاهی اجمالی به زندگی‌ها و انکار زنانه تحت رژیم یو ـ یو

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: R54

سال نشر: ۲۰۱۳

نام ناشر (پایگاه داده): bridgew

نام مجله: Journal of International Women’s Studies

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی:  ۲۳ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۲۴  صفحه word

قیمت فایل ترجمه شده:  ۶۸۰۰۰ تومان

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده :  درباره جنگ با بدنهایشان یا در جنگ با ذهن‌هایشان؟ نگاهی اجمالی به زندگی‌ها و انکار زنانه تحت رژیم یو ـ یو/آیا در انگلستان، پرده بالا رفته است؟

عنوان انگلیسی:

At War with Their Bodies or At War with Their Minds? A Glimpse into the Lives and Minds of Female Yo-Yo Dieters – The Curtain has Lifted in U.K

چکیده فارسی:

رژیم غذایی یو ـ یو پدیده رایجی است اما هنوز تحقیقات بین رشته‌های اندکی در رابطه با رژیم غذایی، غذا و تغذیه در متون اجتماعی انجام شده است. این مطالعه، آثار رژیم یو ـ ‌یو را بر تندرستی اجتماعی و روان‌شناختی با استفاده از روشهای کیفی بررسی می‌کند. اطلاعات با استفاده از مصاحبه‌های نیمه‌سازمان‌یافته از زنان تحت رژیم غذایی یویو گردآوری شده است. مجموع ۹ شرکت کننده،۵۱ ـ۲۰ ساله با تکنیکهای نمونه‌گیری معطوف به هدف تحقیق و اسنوبال ‌در ‌دانشگاه روهمپتون،‌لندن،انگلستان در آزمایش شرکت کردند. اولین نویسنده مقاله، در زمان تحقیق مذکور، دانشجوی آن دانشگاه بوده است. تحلیل موضوعی، چهار موضوع اصلی را تعیین نمود: تأثیر جسمانی/ یا روانی رژیم‌غذایی یوـ یو، شباهت علامتهای مرضی گزارش شده با علائمی که نشان دهنده اختلالات خوردن هستند، فشارهای خانوادگی و اجتماعی فرهنگی برای شروع رژیم‌های غذایی و نهایتا کشمکش برای کنترل و یا پیدا کردن هویت. علاوه بر این، بنظر می‌رسد رابطه‌ای بین رژیم غذایی یو‌ـ‌یو و ارجاعات مراجعه کننده‌ها به دوره‌هایی از اختلال خلقی افسردگی وجود دارد. کاربرد این یافته‌ها درباره احتمال بروز  اختلالات خوردن مورد بحث قرار گرفت.

کلمه‌های کلیدی: سیکل‌های وزن، رژیم غذایی یو‌ـ‌یو، رفتارهای اختلالات خوردن، تصور بدن، بحران هویت، روش‌شناسی کیفی.

Abstract

Yo-yo dieting is a common phenomenon yet little interdisciplinary research has been carried out on dieting, food and nutrition in the social context. This study investigated the effects of yo-yo dieting on social and psychological well-being using qualitative methods. Data were collected by conducting semi-structured interviews with women who yo-yo diet. A total of 9 participants, 20-51 years old, were recruited by purposive and snowball sampling techniques from the University of Roehampton, London, U.K., where the first author was a student at the time of the study. Thematic analysis derived four major themes: the physical and/or mental impact of yo-yo dieting, the similarity of reported symptoms with those associated with eating disorders, familial and sociocultural pressure for initiating diets and the struggle for control and/or identity. Furthermore, there appears to be a link between yo-yo dieting and interviewees’ references to depressive mood episodes. The implications of these findings for the risks of developing eating disorders are discussed