اطلاعیه

مقاله ترجمه شده آثار رضایت از زندگی در میان مردان و زنانی که هیچگاه تاکنون ازدواج نکرده اند

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: R47

سال نشر: ۱۹۸۵

نام ناشر (پایگاه داده): JSTOR

نام مجله: Family Relations

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۷  صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:   ۱۱ صفحه word

قیمت فایل ترجمه شده:  ۱۰۰۰۰  تومان

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده :  آثار رضایت از زندگی در میان مردان و زنانی که هیچگاه تاکنون ازدواج نکرده اند

عنوان انگلیسی:

Influences on the Life Satisfaction of Never-Married Men and Women

چکیده فارسی:

فاکتورهای اجتماعی روان شناسی موثر بر رضایت مندی از زندگی در میان زنان و مردان مجرد بررسی شد. متغیرهای قابل پیش بینی عبارت بودند از: عزت نفس، جنبه های حمایت اجتماعی و تنهایی اجتماعی و عاطفی. آنالیز رگرسیون نشان داد که تنهایی عاطفی و در دسترس یودن روابط اجتماعی بر رضایت مندی زندگی زنان تاثیر می گذارد. مدل پیش بینی رضایت مندی از زندگی مردان از عزت نفس (شخصیت) و وجود تعامل اجتماعی نام برده می شود. این نتایج در تحقیق مربوطه بررسی شده اند.

Abstract

Social-psychological factors influencing the life-satisfaction of never-married men and women were examined Predictor variables included self-esteem, aspects of social support, and social and emotional loneliness. Regression analyses revealed that emotional loneliness and availability of attachment relationships were influential for the life satisfaction of women. The model for predicting men’s life satisfaction included self-esteem and availability of social integration. These results are discussed both in terms of related research and implications for practitioners.