اطلاعیه

مقاله ترجمه شده مسیرهای آینده در پژوهش های سبب شناسی ADHD

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: R44

سال نشر: ۲۰۱۲

نام ناشر (پایگاه داده): Taylor & Francis

نام مجله: Journal of Clinical Child & Adolescent Psychology

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۱  صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:۲۴   صفحه word

قیمت فایل ترجمه شده: ۱۸۰۰۰   تومان

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده :  مسیرهای آینده در پژوهش های سبب شناسی ADHD

عنوان انگلیسی:

Future Directions in ADHD Etiology Research

چکیده فارسی:

فراتحلیل­ ها نشان میدهند که درون مایه­ های برجسته ای در حوزه ادبیات علمی مربوط به سبب شناسی و آسیب شناسی ADHD به وجود امده است. اگرچه نیازی به پژوهش های درمانی جدید وجود ندارد، اما این مرور سه درونمایه را نشان میدهد: انتظار میرود که شناخت تاثیرات اپی ژنتیک، منجر به پژوهش در مورد تاثیرات محیطی ابتدایی بر ADHD رشدی شود. دوم اینکه، یافته های نوروبیولوژیکی اگر بافت متغیر فرهنگی و نژادی قابل توجه در فرآیندها رشدی مرتبط با ADHD، و بافت اجتماعی و تکنولوژیکی مرتبط با رشد کودکان به طور جهانی را بررسی نکند، از تاثیر خود میکاهند. سوم اینکه، پژوهش های آینده در مورد فونوتیپ و مخص کردن ویژگی های ساختار ابعادی و طبقه بندی ان به صورت یک نیاز اساسی باقی می ماند. روی هم رفته، انتظار میرود پژوهش های آینده در مورد ADHD از ابزارهای علمی جدید استفاده کنند. امید است که بصیرت­ های تازه ای در مورد شیوه­ ی جلوگیری از ابتلا به این اختلال به وجود آید.

امروزه دقیقا ۲۰۰ سال از زمانی که بنیامن راش (۱۸۱۲-۱۹۶۲) اولین توصیف پزشکی امریکایی را از کودکانی بسیار تکانش گری، که مشابه کودکان مبتلا به بیش فعالی نقص توجه امروزی میباشند، ارائه داد میگذرد. ۷۵ سال از زمانی که نشان داده شد داروهیا امفتامین میتواند به این کودکان کمک کند میگذرد (برادلی، ۱۹۳۷) و حدود ۲۵ سال از زمانی میکذرد که اولین معیارهای رسمی تشخیصی برای اختلال نقص توجه در “راهنمای اماری و تشخیصی اختلالات روانی (ویراست سوم، انجمن روانپزشکی آمریکا، ۱۹۸۰) نوشته شد. در DSM-5  تغییر کوچک اما بسیار معناداری را در طبقه بندی ADHD ایجاد به عنوان یک اختلا عصبی-رشدی ایجاد شده است-و زمینه را برای ارتباط دادن مفاهیم اولیه این اختلال به عنوان یک آسیب مغزی کوچک به شناخت فعلی و آینده تغییرات رشدی ابتدایی در رشد عصبی که به نظر میرسد ویژگی مشخصه این اختلال باشد، فراهم کرده امده است…

Abstract

Reviews salient emerging themes in the scientific literature related to identifying etiology and pathophysiology of ADHD. While bypassing the need for new treatment research, the review highlights three themes. First, recognition of the epigenetic effects is expected to revitalize the search for and mapping of early environmental influences on the development of ADHD. Second, neurobiological findings will have limited impact if not examined in the context of significant race and cultural variation in ADHD-related developmental processes, and in the context of rapidly changing social and technological contexts of children’s development worldwide. Third, further examination of the phenotype and characterization of its dimensional and categorical structure remains a major need. Overall, the coming decades of etiology research on ADHD will be expected to capitalize on new scientific tools. The hope in the field is that new insights into fundamental prevention can emerge.