اطلاعیه

مقاله ترجمه شده راهکارهای آموزشی در تعلیم مستمر سیستم پلیس

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: R40

سال نشر: ۲۰۱۴

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله: Procedia – Social and Behavioral Sciences

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی:  ۶ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۱۳   صفحه word

قیمت فایل ترجمه شده:  ۱۳۰۰۰  تومان

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده :  راهکارهای آموزشی در تعلیم مستمر سیستم پلیس

عنوان انگلیسی:

Pedagogical strategies for continuous training in the police system

چکیده فارسی:

نیاز به هماهنگی با تغییراتی که بطور روزمره در محیطهای اجتماعی، اقتصادی، فنی و صنعتی رخ میدهد،آموزشهای مستمر تخصصی در فضای سازمانی را ضروری ساخته تا بعنوان یک سرمایه گذاری بر روی منابع انسانی شناخته شود،یک مقوله سود آور برای هردو هدف کلی سازمان باشد و همچنین میزان رضایت مندی در کار را بالا ببرد.اگرچه سیستم پلیس کشور رومانی نشانه های متعددی از پیشرفت را ثبت کرده که تمرکز آنها بر روند آموزشهای حرفه ای پرسنل آن کشور میباشد،اما ما معتقدیم که استراتژی آموزشی سازمان و ارائه برنامه های آموزشی نیرو-گرا برای پلیس میتواند ارتقاء یابد.بدین منظور ما قویاً نکات ذیل را پیشنهاد میکنیم:شناسایی مفاهیم کنونی سطوح مختلف سلسله مراتبی،بررسی نیازهای واقعی پرسنل در امر آموزش، راه اندازی برنامه های آموزش مداوم که اصول یادگیری بزرگسالان را نظارت میکند،راه اندازی اهداف،مفاهیم،روشها و وسایل آموزشی بر اساس مشخصات تخصصی شغل مورد نظر،کاربرد معیارهای خاص و ارزیابی نتایج.

Abstract

The need to adapt to the permanent changes that occur in the social, economical, technical and technological environments, has made that the continuous professional training in organizational space to be recognized as an investment in human resources, with multiple benefits for both the overall goals of the organization, and to increase personal satisfaction at work, too. Although the Romanian police system has registered multiple signs of progress in which concerns the process of professional training for its personnel, we believe that the didactic strategy of organization and conveyance for police force-oriented training programs can be improved. For this purpose, we strongly suggest the following: an identification of current conceptions for various hierarchical levels, an analysis of actual training needs of the personnel, setting up continual training programs that observe adult learning principles, setting up targets, contents, methods and means of training based on the specific features of a certain job and an application of specific criteria of assessment of the results.