اطلاعیه

مقاله ترجمه شده نظریه و تحقیق نئوپیاژه‌ای: ارتقاء عملکرد آموزشی برای مربیان بزرگسالان

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: R35

سال نشر: ۲۰۰۴

نام ناشر (پایگاه داده): Taylor and Francis

نام مجله: London Review of Education

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۵  صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۲۹   صفحه word

قیمت فایل ترجمه شده:   ۱۷۰۰۰  تومان

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده :  نظریه و تحقیق نئوپیاژه‌ای: ارتقاء عملکرد آموزشی برای مربیان بزرگسالان

عنوان انگلیسی:

Neo-Piagetian Theory and Research: enhancing pedagogical practice for educators of adults

چکیده فارسی:

مربیان، هنگام تدریس به یادگیرندگان بزرگسال، به طور مداوم با چالش افزایش کارآمدی آموزشی، روبرو هستند. نظریه و تحقیق نئوپیاژه‌ای، بر اساس کار قبلی پیاژه، مفاهیمی و ابزارهای نویدبخشیی جهت کمک به مربیان برای ارتقاء توانایی و آگاهی آموزشی‌شان هنگام تدریس به بزرگسالان، ارائه می‌کند. سپس، از طریق یافته‌ها و نمونه‌های تحقیق، سودمندی آموزشی نظریه نئوپیاژه‌ای را شرح می‌دهیم. به ویژه، (۱) تأثیر رشد شناختی بر روی بزرگسالان در حال آموزش، (۲) نقش سطوح عملیاتی و بهینه شناخت یادگیرنده و (۳) مفاهیم آموزشی بکار گرفته شده در مفاهیم و تحقیق نئوپیاژه‌ای برای پشتیبانی از تلاش‌های آموزش و یادگیری یادگیرندگان بزرگسال، را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

Abstract

Educators are continuously challenged to increase their pedagogical effectiveness when teaching adult learners. Neo-Piagetian theory and research, based on Piaget’s classic work, provides promising concepts and tools to help educators enhance their pedagogical knowledge and competence when teaching adults. Consequently, through research findings and examples we explore the pedagogical utility of neo-Piagetian theory. Specifically, we examine: (1) the influence of cognitive development into adulthood on teaching, (2) the roles of functional and optimal levels of learner cognition, and (3) the pedagogical implications of employing neo-Piagetian concepts and research to support the teaching and learning endeavours of adult learners.