اطلاعیه

مقاله ترجمه شده خودکارآمدی خلاق: یک مطالعه‌ی مداخله‌ای

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: R30

سال نشر: ۲۰۰۹

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله: International Journal of Educational Research

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی:  ۹ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۱۸  صفحه word

قیمت فایل ترجمه شده:  ۱۳۰۰۰  تومان

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده :  خودکارآمدی خلاق: یک مطالعه‌ی مداخله‌ای

عنوان انگلیسی:

Creative self-efficacy: An intervention study

چکیده فارسی:

این مطالعه تاثیر آموزش خلاقیت بر خودکارآمدی خلاق را مورد بررسی قرار داد. ما بر مبنای نظریه‌ی شناختی اجتماعیT یک دوره‌ی آموزش خلاقیت را برگزار نمودیم. این دوره به دو شکل اجرا شد: یک دوره‌ی پنج روزه و یک دوره‌ی فشرده‌ی یک روزه. نمونه‌ی آماری شامل دانش‌آموزان و کارکنان شهرداری (دوره‌ی پنج روزه) و معلمان آموزش استثنایی (دوره‌ی یک روزه) بود. دانشجویان دوره‌ی ریاضیات و آمار گروه کنترل را تشکیل می‌دادند. ما خودکارآمدی را قبل و بعد از مداخله محاسبه کردیم و خودکارآمدی هر دو دوره‌ی پنج روزه و یک روزه به صورت معناداری بهبود یافت درحالیکه هیچ تغییری در خودکارآمدی خلاق گروه کنترل مشاهده نشد. سطح خودکارآمدی، هم در دانشجویان و هم در کارکنان شهرداری، به طور معناداری افزایش پیدا کرد. تحلیل‌های پیگیر دو ماه پس از تکمیل دوره‌ی پنج روزه هیچ‌گونه کاهشی را در خودکارآمدی خلاق‌ نشان نداد.

Abstract

This study examined the effects of creativity training on creative self-efficacy. We developed a creativity course based on social cognitive theory. The course was conducted in two formats: a five-day course and a condensed one-day course. Samples consisted of students and municipality employees (five-day course), and special education teachers (one-day course). Students from a mathematics and statistics course constituted a control group. We measured creative self-efficacy before and after the intervention, and self-efficacy improved significantly for both the five-day and the one-day courses, while the control group showed no changes in creative self-efficacy. Self-efficacy levels increased significantly for both students and municipality employees. A follow-up assessment two months after completing the five-day course showed no decline in creative self-efficacy.