اطلاعیه

مقاله ترجمه شده ارزیابی آمادگی آموزش الکترونیکی در مدارس متوسطه

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات انگلیسی ترجمه شده مدیریت

مقاله ترجمه شده مدیریت فناوری

مقالات ترجمه شده مدیریت آموزشی

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: M668

سال نشر: ۲۰۱۳

نام ناشر (پایگاه داده): WAP

نام مجله: World Applied Programming

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۱  صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۱۷ صفحه word

قیمت فایل ترجمه شده: ۱۶۰۰۰ تومان

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده : ارزیابی آمادگی آموزش الکترونیکی در مدارس متوسطه ی کنیا

عنوان انگلیسی:

Evaluation of E-Learning Readiness in Secondary Schools in Kenya

چکیده فارسی:

.آمادگی برای اجرای موفقیت آمیز آموزش الکترونیکی به عنوان پلتفرمی برای محیط آموزش ضروریست. موفقیت در آموزش الکترونیکی تنها با درک درست از آمادگی بستر و محیط این نوع آموزش قابل دستیابیست. برای کمک به اجرای آموزش الکترونیکی در مدارس کنیا، حکومت ۵ مدرسه آموزش متوسطه در هر بخش را انتخاب کرده و بودجه لازم برای زیرساخت اجرا ونهادینه سازی فناوری ارتباطات و اطلاعات(ICT) و آموزش معلمان در این زمینه را فراهم کرده است. مدارس انتخاب شده همچنین به عنوان الگویی برای اجرای این برنامه در سایر مدارس در نظر گرفته شده اند. در تلاش برای اجرای اموزش الکترونیکی، باید به موسسات دخیل در این مساله یاری رساند تا سطح خود را افزاش دهند تا این که مبادا این نوآوری برای اجتماع خالی از سود بماند. این تحقیق به مطالعه و بررسی ده مدرسه در بخش Rachuonyo جنوبی و شمالی که از بودجه گسترش ICT استفاده می کنند می پردازد.

به علاوه به مطالعه شایستگی و صلاحیت فنی میان معلمان و شاگردان، گرایش آنها و میزان درکشان در استفاده از آموزش الکترونیکی می پردازد. تحقیق توصیفی برای به دست آوردن اطلاعات مرتبط با سطح اجرای آمادگی آموزش الکترونیکی و توصیف سناریوها با ترتیب مدارس به کار رفته است. الفبای آموزشی معلمان و دانش آموزان در زمینه کامپیوتر و همچنین شرکتشان در برنامه و گرایششان به سمت فناوری ملاک های قابل توجهی از آمادگی اجرای این نوع آموزش بودند. نتایج این تحقیق نشان داد که معلمان و دانش آموزان برای فناوری اماده هستند، امابرای اتخاذ و فراگیری موفق آن، نیاز به افزایش ظرفیت فنی آنان در طول دوره آموزش است. اگرچه بیشتر دانش آموزان آموزش الکترونیکی را می پذیرند، کمبود مهارت های پایه ای آن ها در زمینه کامپیوتر، که برای آموزش الکترونیکی بسیار مهم هستند بارز است. این تحقیق یک ارتباط مثبت میان الفبای آموزش کامپیوتر و گیرایی و پذیرش در اموزش الکترونیکی را نشان داد.

۱.مقدمه

موسسات اموزشی اکنون به یکپارچه سازی فناوری با آموزش، مدیریت و کار تحقیقی به دلیل فواید بسیار آن رو کرده اند. بعد از سال ها تلاش در پذیرفتن فناوری، دولت کنیا از ژانویه ی ۲۰۰۶ به ترویج سیاست فناوری اطلاعات و ارتباطات ملی با هدف بهبود شیوه ی زندگی مردم کنیا با تضمین دسترسی به خدمات ICT به شکل قابل پرداخت ، موثر، قابل اتکا پرداخته است. استراتژی کلیدی سیاست استفاده از ICT، استفاده آن در مدارس،کالج ها و دانشگاه ها و دیگر موسسات اموزشی در کشور است ،پا به پای بهبود کیفیت تدریس و آموزش. هرچند، برای آن که موسسات اموزشی فواید فناوری را به عنوان کمکی در اموزش الکترونیکی به عنوان ابزار درک کنند، سطوحی از آموزش مورد نیاز است.

استفاده از فناوری در آموزش را می توان به عنوان آموزش الکترونیکی نامید که طیف گسترده ای از کاربردها و فرایندها برای ارایه ی تعالیم و دستور العمل ها از طریق شیوه ی الکترونیکی را شامل می شود. تغییرات و اثرات عمیقی که آموزش الکترونیکی در تحصیلات و آموزش ایجاد کرده است را نباید دست کم شمرد. Voogt و KENZEK تاکید دارند که آموزش الکترونیکی یک اهمیت استراتژیک دارد و یک روش موثر است که باید با آموزش در مدرسه مخلوط شود. با پیشرفت فناوری با چنین سرعتی، بسیار حیاتیست که معلمان و دانش آموزان به مهارت های فنی برای مدیریت محیط آموزش الکترونیکی مجهز باشند. این مهارت ها به شکل موثری با آموزش با فناوری کسب می شوند تا درباره ی فناوری. آموزش با فناوری نه تنها به مهارت های فنی نیازمند است بلکه کاربران فناوری نیز باید تمایل به استفاده از آن را به عنوان واسطی در آموزش و تدریس داشته باشند.

Abstract

As e-learning becomes useful to learning institutions worldwide, an assessment of e-learning readiness is essential for the successful implementation of e-learning as a platform for learning environments. Success in e-learning can be achieved by understanding the level of readiness of e-learning environments. To facilitate schools in Kenya to implement e-learning, the government selected five public secondary schools in each district and provided funds for Information Communication and Technology (ICT) infrastructure development and teachers training on ICT.

The selected schools are also intended to serve as reference elearning centers for other schools. In attempts to implement e-learning, the institutions involved need to be assessed to ascertain their level of preparedness lest the noble initiative be of no benefit to the society. The study investigated the preparedness of ten schools which benefited from ICT development funds within Rachuonyo South and Rachuonyo North districts.

The survey examined the level of technical competency and computer literacy among teachers and students, their attitude and perception towards the use of e-learning. Descriptive research was used to obtain information concerning the level of e-learning implementation readiness and to describe the scenarios with respect to conditions in schools. Teachers’ and students’ computer literacy as well their perceptions and attitude towards technology were significant measures of e-learning implementation readiness. This research findings show that teachers and students are ready to embrace elearning technology, but there is need to enhance their technical capacity through training for successful elearning adoption. Though most students accept e-learning, they lack basic computer skills required of them to effectively use e-learning platform. The study revealed a positive correlation between computer literacy and elearning acceptance.

Keywords: E-Learning Implementation, ICT infrastructure, e-learning readiness, Perception and attitude