اطلاعیه

مقاله ترجمه شده مدل ارزیابی آمادگی یادگیری الکترونیکی در موسسات آموزش عالی

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات انگلیسی ترجمه شده مدیریت

مقاله ترجمه شده مدیریت فناوری

مقالات ترجمه شده مدیریت آموزشی

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: M666

سال نشر: ۲۰۱۴

نام ناشر (پایگاه داده): IJSK

نام مجله: International Journal of Scientific Knowledge

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۳ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۱۸ صفحه word

قیمت فایل ترجمه شده: ۱۶۰۰۰ تومان

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده : مدل ارزیابی آمادگی یادگیری الکترونیکی در موسسات آموزش عالی کنیا: مطالعه موردی در دانشگاه نایروبی

عنوان انگلیسی:

E-Learning Readiness Assessment Model In Kenyas’ Higher Education Institutions: A Case Study Of University Of Nairobi

چکیده فارسی:

به‌منظور بهره‌مندی از فواید آموزش الکترونیکی، مؤسسات باید آمادگی آموزش الکترونیک خود را با انجام تجزیه‌وتحلیل‌های دقیق و قابل‌توجه ارزیابی نمایند. مطالعات نشان می‌دهد که مدل‌های گوناگون و بسیاری توسعه یافتند اما، آن‌ها در کشورهای توسعه‌یافته به کار گرفته‌شده‌اند که آمادگی الکترونیکی در آن‌ها بالا است بنابراین، نمی‌توان از آن‌ها در کشورهای درحال‌توسعه استفاده کرد. این مقاله شامل مدلی است که برای ارزیابی آمادگی الکترونیکی معلمین مؤسسات آموزش عالی در کنیا توسعه داده‌شده است.

این مقاله آمادگی الکترونیکی معلمین دانشگاه نایروبی را بررسی می‌کند و هدف آن تشخیص ارزیابی آمادگی الکترونیکی معلمین و تعیین عوامل مؤثر بر آمادگی الکترونیکی است. پرسشنامه‌های به معلمین داده شد. نتایج به‌دست‌آمده نشان می‌دهد که اکثریت قاطع آماده هستند. به‌علاوه، نتایج مطالعه نشان می‌دهد که هیچ رابطه قابل‌توجهی بین سن، جنسیت و سطح تحصیلات بر آمادگی الکترونیکی وجود ندارد. نتایج مطالعه نشان می‌دهد که آمادگی فناورانه مهم‌ترین عامل است که دنبال آمادگی فرهنگی مطرح می‌شود. اکثر معلم‌ها احساس کردند که نیاز به آموزش بیشتر در ارتباط با مفهوم توسعه وجود دارد. درنتیجه، معلمین برای آموزش الکترونیکی آماده هستند اما زیرساخت ICT برای حمایت از استفاده از آموزش الکترونیکی کافی نیست.

کلمات کلیدی: آموزش الکترونیکی، آمادگی الکترونیکی، بلوغ الکترونیکی، مؤسسات آموزش عالی، مدل

۱- مقدمه

از دهه ۱۹۹۰ به‌طور فزاینده مشخص‌شده است که ما در حال زندگی در عصر اطلاعات هستیم و جوامع در حال تبدیل به جوامع پایه‌ریزی شده بر اساس دانش می‌گردند. رشد شدید در اینترنت و زمان ثابت می‌کند که بزرگ‌ترین شانس آموزش الکترونیکی خواهد بود. پیشرفت‌های چشمگیر در توسعه فناوری در کاربردهای کامپیوتر مفاهیم جدید آموزش، یادگیری و تحقیق را به اوج رسانده است. مؤسسات آموزش عالی (HEIs) نیاز مرتبط و رقابتی بودن را درک کرده‌اند، بنابراین، آن‌ها به‌شدت روی فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) سرمایه‌گذاری کرده‌اند. فوایدی نظیر آموزش غیر همزمان، آموزش فردی، آموزش به‌موقع و مفهوم هزینه-اثربخشی سازمان‌ها را به آموزش الکترونیکی جذب می‌کند.

دانشگاه‌های کنیایی برای دستیابی به دانش‌آموزان مورد هدف از آموزش الکترونیکی استفاده کردند. این امر با در دسترس بودن شبکه و ارتباط در اینترنت در مؤسسات ممکن شده است. کاریوکی بیان می‌دارد که اگر آنالیز وب‌سایت چیزی برای پیشرفت باشد، می‌توان نتیجه گرفت که در کنیا، مؤسسات با استفاده از فواید یادگیری الکترونیک فاصله زیادی دارند. گاچو و اومونگا روی عواملی که آموزش الکترونیک را تعیین می‌کند و متغیرهای زیر را مشخص می‌کنند تحقیق کردند. این عوامل عبارت از دسترسی کامپیوتر و اینترنت، سواد استفاده از کامپیوتر، انگیزه کاربران، حمایت مدیریت و فرهنگ یادگیری الکترونیک در مؤسسات است. بعدها مطالعه روی به‌کارگیری یادگیری الکترونیک در دانشگاه نایروبی نشان داد که عواملی که آمادگی الکترونیک را تعیین‌ می‌کنند، فراهم کردن کامپیوترهای و دسترسی بیشتر اینترنت، تربیت معلمان در رابطه یادگیری الکترونیک است.تحقیقات موجیکایو روی به‌کارگیری ویدئوکنفرانس در آموزش عالی در کنیا، مؤسسات دانشگاهی بینش تأثیر فواید VTC روی آموزش را اعطا کرد. بنابراین، مؤسسات باید تحقیقات در حوزه‌هایی که مشخص‌شده ادامه دهند.

ارزیابی آمادگی به مؤسسات اجازه می‌دهد که سیستم‌ها را طراحی نمایند و اندازه‌گیری‌های موردنیاز برای ارزیابی را در جایگاه مناسب خود قرار دهند. ارزیابی باید شامل توانایی یادگیران در استفاده از فرصت‌های فناوری، آموزش همکارانه و همزمان و آموزش غیر همزمان باشد.

همان‌طور که یادگیری الکترونیکی در کشورهای درحال‌توسعه که بلوغ الکترونیکی کم است، به شهرت می‌رسد، ارزیابی آمادگی الکترونیک کاربران نیز حیاتی خواهد بود. ارزیابی باید به متغیرهای که حیاتی هستند توجه داشته باشد و از تحقیقات موجود، به عوامل رایج مانند آمادگی فنی، آمادگی مفاهیم، آمادگی منابع انسانی و آمادگی مالی توجه داشته باشد. به‌علاوه، عوامل جمعیتی مانند سن، جنسیت و سطح تحصیلات وجود دارد که به‌عنوان عوامل مهم در یادگیری الکترونیک در نظر گرفته می‌شوند. به‌علاوه، باید دانست که آمادگی یک اتفاق یک‌باره نیست و باید به‌صورت یک فرآیند پیوسته ارزیابی به آن نگاه شود.

ABSTRACT

In order to benefit from eLearning, institutions should conduct considerable up-front analysis to assess their eLearning readiness. Studies show that there are numerous models that have been developed, however, they are used in developed counties whose eReadiness is high hence not applicable in developing countries. This paper includes a model that has been developed to assess eLearning readiness of lecturers from institutions of higher learning in Kenya. It investigates the eLearning readiness of lecturers from the University of Nairobi, and the objective was to carry out a diagnostic eLearning readiness assessment of lecturers and determine the factors that influence eLearning readiness.

The questionnaires were administered to the lecturers. The results obtained indicate that an overwhelming majority are ready. In addition, the study results show that there is no significant relationship between age, gender, and level of education on eLearning readiness. The study results indicate that technological readiness is the most important factor followed by culture readiness. Most of the lecturers felt that more training on content development need to be conducted. In conclusion, the lecturers are ready for eLearning but the ICT infrastructure is not adequate enough to support the use of eLearning.

Keywords: eLearning, eReadiness, eMaturity, Institutions Of Higher Learning, Model.