اطلاعیه

مقاله ترجمه شده مطالعه کاربرد پذیری درس افزارهای مدارس هوشمند  مالزی

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: M655

سال نشر: ۲۰۰۸

نام ناشر (پایگاه داده):

نام مجله: WSEAS TRANSACTIONS on INFORMATION SCIENCE & APPLICATIONS

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۷ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۱۱   صفحه word

قیمت فایل ترجمه شده:  ۱۲۰۰۰  تومان

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده :  مطالعه کاربرد پذیری  درس افزارهای مدارس هوشمند  مالزی: اثربخشی روش ارزیابی تحلیلی در مقایسه با مطالعه تجربی

عنوان انگلیسی:

Malaysian Smart School Courseware Usability study: The Effectiveness of Analytical Evaluation Technique Compared to Empirical Study

چکیده فارسی:

روش‏های ارزیابی کاربرد پذیری به منظور ارزیابی تعامل انسان با کامپیوتر با هدف شناسایی جنبه‏هایی از تعامل که می‏تواند منجر به بهبود کاربرد پذیری شود، استفاده می‏شوند. این پژوهش برای تعیین اثربخشی روش ارزیابی تحلیلی که به عنوان روش ارزیابی Jalan Rentasan Kognitif (JRK) طراحی، توسعه یافته و نامگذاری شده، انجام شده است. این روش ارزیابی بر روی سی و سه کاربر جانشین شامل توسعه دهندگان، معلمان و دانشجویان دانشگاه که از درس افزار ریاضی مدارس هوشمند مالزی استفاده می‏کنند، انجام شده است.

نتایج کاربرد پذیری به طور آماری با ارزیابی تجربی کاربرد پذیری به نام تحلیل اکتشافی وظیفه از طریق مشاهده با استفاده از دوربین‏های ویدئویی (TAEO)  مقایسه می‏شود. پاسخ دهندگان روش تجربی دانش آموزان دبیرستانی بودند که از درس افزار یکسان به عنوان یکی از وسایل کمک آموزشی در مدرسه استفاده کردند. شاخص‏های کاربرد پذیری که در این مطالعه بکار رفته مشکلات کاربرد پذیری و رضایت کاربران بودند. این مطالعه نشان می‏دهد که اثر بخشی این دو روش اگر به طور مستقل در فرآیند ارزیابی استفاده شوند، کاملا شبیه است. شاخص‏های کاربرد پذیری بدست آمده در این مطالعه می‏توانند به عنوان مراجعی در مقایسه کاربرد پذیری از دیگر درس افزارهای آموزشی بکار رود.

کلمات کلیدی: روش ارزیابی کاربرد پذیری  ، تجزیه و تحلیل وظیفه ، کاربر جانشین ، مشکلات کاربرد پذیری

۱-        مقدمه

جایگاه تعامل انسان و رایانه (HCI)  مطالعه‏ای است که به تعامل بین کاربران، کامپیوتر و وظایف مربوط می‏شود [۶]. همچنین [۹] به درک چگونگی استفاده کاربران سیستم کامپیوتری برای انجام وظیفه‏ای خاص در محیطی خاص مربوط می‏شود تا بهترین سیستمی برای برآوردن نیازهای کاربران ساخته شود. تعامل با فردی که وظیفه‏ای را بر روی کامپیوتر در محیطی خاص اجرا می‏کند، شامل چهار عنصر می‏شود: (İ) کاربر، (İİ) وظایف خاص، (İİİ) محیط خاص و (İV) سیستم کامپیوتری. مهم‏ترین مولفه سیستم کامپیوتری، واسط کاربری  است. واسط کاربری، واسطه‏ای است که امکان ارتباط فیزیکی و ادراکی کاربران با سیستم کامپیوتری را فراهم می‏کند [۹]. هر چند تعامل بین انسان و کامپیوتر از طریق واسط کاربری سیستم، اقدامات‏ فیزیکی کاربران را به دستگاه‏های ورودی برای تولید خروجی مربوط می‏کند اما تعاملات تحت تاثیر بسیاری از عواملی که توسط کاربران نمی‏توانند دیده شود، قرار می‏گیرند [۶].

Abstract

Usability evaluation methods are used to evaluate the interaction of the human with the computer for the purpose of identifying aspects of interaction that could be improved t increase usability. This research was carried out to determine the effectiveness of analytical evaluation technique that was designed, developed and named as Jalan Rentasan Kognitif (JRK) evaluation technique. This evaluation technique was conducted on thirty-seven surrogate users that consist of courseware developers, teachers and university students using the Malaysian Smart School Mathematics courseware.

The usability result was then compared statistically with the empirical usability evaluation called Task Analysis Exploratory through Observation using video camera (TAEO). The respondents of the empirical method were secondary school students who used the same courseware as one of the learning aids in school. Usability indicators used in the study were usability problems and users’ satisfaction. The study showed that the effectiveness of the two techniques was quite similar if they were used independently during the evaluation process. The usability indicators obtained in the study could be used as references in the usability comparisons of other educational courseware.

Key-Words: – Usability Evaluation Technique, Task Analysis, Surrogate user, Usability problems