اطلاعیه

مقاله ترجمه شده گرایش ها در مقایسه های اجتماعی

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: M163

قیمت فایل ترجمه شده:  ۱۰۰۰۰  تومان

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۴

سال نشر: ۲۰۰۹

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۲۵  صفحه word

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده :  گرایش ها در مقایسه های اجتماعی : خوش بینی یا بدبینی

عنوان انگلیسی:

Biases in social comparisons: Optimism or pessimism

چکیده فارسی:

مقایسه های اجتماعی بطور کلی به دو نوع گرایش منتهی می شوند، گرایش نسبی به خوش بینی (گرایش افراد به اینکه نسبت به سایر افراد بیشتر احتمال دارد تا به نتایج مثبت و سودمندی دست یابند)و گرایش نسبی به بد بینی (گرایش افراد به اینکه نسبت به سایر افراد کمتر احتمال دارد تا به نتایج مثبت و سودمندی دست یابند)افراد بسیار کمی هستند که بتوان انها را اینگونه طبقه بندی کرد. با این حال تحقیقات سیستماتیک کمی وجود دارد که مشخص کند چه عواملی در بوجود امدن گرایشهای بدبینی و خوشبینی موثر اند، چگونه می توان این گرایشها را کاهش داد و ایا کاهش این گرایشها همیشه مطلوب خواهد بود و یا خیر. در این مقاله ما چهار مطالعه انجام داده ایم که نتایج کلیدی زیر را ارائه می کنند: در ابتدا در مطالعه ۱ ما نشان می دهیم که سطوح کنترل درک شده از نتایج باعث می شوند خوش بینی و یا بدبینی نسبی بوجود اید. در مطالعه دوم به این نتیجه می رسیم که افزایش شباهت بین خود فرد و اهداف مقایسه ای موجب کاهش گرایش خوش بینی نسبی  می گردد در شرایطی که افراد احساس می کنند کنترل بالاتری بر شرایط دارند و همچنین افرایش شباهت بین خود فرد و اهداف مقایسه ای موجب کاهش گرایش بد بینی نسبی  می گردد در شرایطی که افراد احساس می کنند کنترل کمتری بر شرایط دارند. در نهایت در مطالعه ۳ ما نشان می دهیم که وقتی افراد در شرایطی با کنترل بالاتر گرایش به خوش بینی نسبی دارند انگیزه بیشتری دارند تا برای رسیدن به نتایج مثبت تلاش بیشتری انجام دهند  و وقتی سعی و تلاششان برای بدست اوردن نتایج مثبت افزایش می یابد. وقتی افراد در شرایطی با کنترل پایین تر گرایش به بد بینی نسبی دارند انگیزه بیشتری دارند تا برای رسیدن به نتایج مثبت تلاش بیشتری انجام دهند

تمایل افراد به اینکه دیگران را در مقایسه با خودشان خوش بینانه تر نگاه می کنند، حتی اگر غیر واقع بینانه باشد، بخوبی مورد بحث قرار گرفته و مستند سازی شده است. افراد باور دارند که اتفاقهای خوب برای یک فرد نسبت به سایر افراد بیشتر احتمال دارد بوقوع بپیوندد و همچنین رویداد های بد کمتر احتمال دارد برای فردی نسبت به سایر افراد اتفاق بیافتد. این گرایشها تنوعی از قضاوتها و تشخیصهای مختلف را در شرایط گوناگون نشان داده است ، مانند اسیب پذیری برخی افراد در برابر بیماری ها ، ارزیابی از شخصیت افراد و شانس پیروزی در شرایط مسابقه ای.

تحقیقات اخیر بخوبی گرایش نسبی به بدبینی را نشان داده است،  تمایل فرد به اینکه باور کند نتایج منفی مشخص بیشتر احتمال دارد برای او اتفاق بیافتد تا برای سایر افراد.

در حالیکه به طور قابل درکی در افراد دچار افسردگی نشان داده شده است که این افراد گرایش دارند بیشتر خودشان را بطور منفی نگاه کنند  . این گرایش بدبینی در ارزیابی مهارتها، شرایط رقابتی و بازی های شانسی نیز خودش را نشان داده است.

ولی تحت چه شرایطی گرایشهای نسبی به بدبینی و خوش بینی شکل می گیرد؟ آثاری که در این زمینه نوشته شده اند در خصوص این مطلب چیزی برای بیان کردن ندارندو صرفا تمرکز کرده اند تا فقط یکی از این دو گرایش را در برخی از شرایط مورد ازمون و سنجش قرار دهند.

و مدارکی به ما می دهند که گرایش نسبی به بدبینی را در برخی از شرایط تایید می کند. ولی تحقیقات کمی وجود دارد که هر دو گرایش را در شرایط  یکسان به طور صریح بررسی کند. در حقیقت در مروری از مقاله دانینگ و سالز که در سال ۲۰۰۴ نوشته شده است اهمیت این بررسی ها مورد تاکید قرار گرفته است.

Abstract

Social comparisons typically lead to two kinds of biases: A comparative optimism bias (i.e., a tendency for people to view themselves as more likely than others to be the beneficiaries of positive outcomes) or a comparative pessimism bias (i.e., a tendency for people to view themselves as less likely than others to be such beneficiaries); rarely are people fully calibrated in terms of how they compare to others. However, there is little systematic research on the factors that determine when a comparative optimism versus pessimism bias will occur, how they can be attenuated and whether such attenuation is always desirable. In this paper, we report four studies which demonstrate the following key results: First, we show that perceived level of control over the outcome drives whether a comparative optimism or pessimism bias will occur (Study 1). Second, an increase in perceived similarity between self and a comparison target person attenuates the comparative optimism bias in domains that people view as highly controllable (Study 2a) and attenuates the comparative pessimism bias in domains that people view as less controllable (Study 2b). Finally, we show that people are willing to work harder when they experience more comparative optimism in higher control scenarios and when they experience less comparative pessimism in lower control scenarios, illustrating that motivating people to strive harder for positive outcomes can result from exacerbated or attenuated bias, depending on the context (Study 3).

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.