مقاله ترجمه شده مجله تحقیقات حسابداری مدیریت

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول:M106

قیمت فایل ترجمه شده:    ۱۵۰۰۰ تومان

تعداد صفحه انگلیسی

سال نشر: ۲۰۱۰

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۱۲  صفحه word

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده مجله تحقیقات حسابداری مدیریت: پس از ۲۰ سال

عنوان انگلیسی:

Management Accounting Research: 20 years on

چکیده فارسی:

این گزارش سردبیری روند پیشرفت مجله تحقیقات حسابداری مدیریت در دومین دهه از حیاتش را دنبال می کند. ابتدا به ساکن باید گفت که در سال ۲۰۰۹ نزدیک به ربع میلیون دانلود از مقالات این مجله صورت گرفته است که این مطلب حاکی ازگستره و تنوع مقالات منتشر شده در این مجله، موضوعات آنها، زمینه تحقیق و تئوری ها و روش های تحقیق به کار رفته در آن است. این مسأله بر این امر تأکید دارد که سردبیران به شدت مشوق استفاده از طیف وسیعی از تئوری ها و روش های تحقیق هستند و قصد دارند که این تنوع به عنوان یک مشخصه بارز و تعیین کننده مقالات انتشار یافته در مجله تحقیقات حسابداری مدیریت همچنان در آینده نیز تداوم یابد. در نهایت آنان اصرار دارند که تحقیقات در عرصه حسابداری مدیریت وارد پژوهش های نوآورانه گردد و بکر، بدیع و خلاق باشد و از این رهگذر از تجانس، یکنواختی و محدودیتی که به نظر می رسد به شکل فراگیر، مشخصه فزاینده بیشتر پژوهش های حسابداری است اجتناب گردد. در این مسیر، مجله تحقیقات حسابداری مدیریت همچنان به حضور خود به عنوان منبع عمده جناح پیشرو تحقیق در حوزه حسابداری مدیریت ادامه خواهد داد.

کلمات کلیدی: حسابداری مدیریت، پژوهش، روشها، نظریه، پارادایم، رتبه بندی مجله

۱. مقدمه

اکنون بیش از ۲۰ سال از زمانی که نخستین شماره تحقیقات حسابداری مدیریت  در مارس ۱۹۹۰ منتشر شد گذشته است. ما در ژوئن ۲۰۰۱ سرمقاله خود را در مورد نخستین دهه مجله منتشر کردیم. در اینجا قصد داریم که گزارش خود در خصوص دومین دهه آن را با مقایسه تحقیقات منتشر شده در دو دهه اول و با انتظار مشتاقانه برای دهه سوم ارائه دهیم.

مشخصه ویژه ۱۰ سال اخیر استفاده فزاینده از شبکه اینترنت هم برای ارسال و هم برای دسترسی به مقالات منتشر شده در تحقیقات حسابداری مدیریت بوده است. ما در سال ۲۰۰۵ استفاده از سیستم ارسال الکترونیکی السویر (EES)   را آغاز کردیم. علاوه بر این، در طول این دهه شمار دانلودهای صورت گرفته از بخش Science Direct مقالات منتشر شده در تحقیقات حسابداری مدیریت به سرعت فزونی یافته است. نمودار ۱ روند دانلودها از سال ۲۰۰۱ را نشان می دهد. تعداد ,۰۷۴۲۳۱ دانلود انجام گرفته در سال ۲۰۰۹  در مقایسه با دیگر مجلات عمده در حسابداری بسیار مطلوب تر است. این دانلودها توسط ۹۰ کشور مختلف صورت گرفته است که خود بازتاب دهنده شناخت گسترده در سطح بین الملل از اهمیت مقالات منتشر شده در تحقیقات حسابداری مدیریت می باشد. در اینجا باید از اعضای هیئت سردبیری و منتقدان موردی به جهت کار طاقت فرسایشان در بازبینی مقالات و تضمین اینکه تمامی مقالات انتشار یافته در تحقیقات حسابداری مدیریت نقش مهمی در ادبیات تحقیق ایفا می نمایند تشکر نماییم.

این گزارش سردبیر موضوعات و مضامین مورد مطالعه، زمینه ها و تئوریهای تحقیق و روش های تحقیق به کار رفته در مقالات منتشر شده در تحقیقات حسابداری مدیریت را به طور خلاصه بیان می کند. ما مقالات منتشر شده در دهه اول یعنی شماره های ۱۰ – ۱ و مقالات منتشر شده در دهه دوم یعنی شماره های ۲۰ – ۱۱ را مقایسه می کنیم. نظیر سرمقاله اسکیپنز و برامویچ در سال ۲۰۰۱، مقوله های مورد استفاده و طبقه بندی های منتسب به هر مقاله بر مبنای خوانش ما از آن مقاله ها می باشد و الزاماً شخصی هستند. با این حال ما معتقدیم که این نظرات بر گستره و تنوع تحقیقاتی که طی دو دهه اخیر در تحقیقات حسابداری مدیریت منتشر شده و تفاوت های موجود بین دهه اول و دوم، اشاره روشنی دارد.

Abstract

This Editorial Report charts the progress of Management Accounting Research in its second decade. Starting by noting that in 2009 there were almost a quarter of a million downloads of papers from Management Accounting Research, it describes the range and diversity of the papers published in the Journal, their topics, research settings, and the theories and research methods used. It emphasises that the editors strongly encourage the use of a broad range of theories and research methods, and they want such diversity to continue to be a defining feature of the papers published in Management Accounting Research in the future. Finally, they urge management accounting researchers to undertake innovative research and to be both original and creative, thereby avoiding the homogeneity and narrowness which seem to be an increasing feature of accounting research more generally. In this way Management Accounting Research will continue to be the major source of leading edge research in the field of management accounting.