اطلاعیه

مقاله ترجمه شده گزینش برای انتصابات بین المللی

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول:M90

قیمت فایل ترجمه شده:    ۱۰۰۰۰تومان

تعداد صفحه انگلیسی:۱۲

سال نشر: ۲۰۰۹

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۲۵  صفحه word

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده گزینش برای انتصابات بین المللی

عنوان انگلیسی:

Selection for international assignments

چکیده فارسی:

گزینش افراد برای انتصابات بین المللی بطور مشخص به چالش کشیده شده است چرا که  حوزه محتوایی  ارزیابی کاندیداها بجای تلاش برای پیش بینی توانایی ایفای وظایف  معین در شغل  یا بطور کلی تر عناصر عنوان شده در شرح شغلی فنی عمدتا بر محتوای شغلی تمرکز دارد. سیستم های گزینش برای  انتصابات بین المللی بجای مشاغل فنی که از متصدیان خواسته می شود و در بسیاری موارد تاکنون ارزیابی شده اند و یا فرض شده است که در سطح قابل قبولی از صلاحیت قرار دارند بر پیش بینی محیطی که در آن متصدیان لازم است به طور موثری کارکنند متمرکز هستند. بنا یراین بر خلاف پیش بینی کننده های موفقیت در زمینه  بومی که در آن دانش، مهارت ها و توانایی ها ممکن است استراتژی گزینش را تعیین کند، عوامل روانی و شخصیتی فراوانی از جمله ویژگی های شخصیتی، سلاست زبانی و تجربیات بین المللی در افزایش موفقیت مامور بین المللی موثر است. این مقاله بر پیش بینی کننده هایی که بر نتیجه انتصابات بین المللی تاثیر می گذارد و رویه های منحصر بفردی که در گزینش برای انتصابات بین المللی می تواند بکار گرفته شود متمرکز است. بعلاوه این مقاله در مورد چالش های عملی اجرای پیشنهادات گزینش مامورین بین المللی بحث می کند.

کلمات کلیدی: انتخاب خارج از کشور، تکالیف بین المللی، سیستم انتخاب بین المللی

مقدمه

با قبول این که افراد درون سازمان هستند که تولیدات را ابداع کرده و توسعه می دهند، خدمات، بازار و فروش را برای عموم فراهم می کنند، تصمیم می گیرند، پیشنهاد ارائه می کنند، برنامه های استراتژیک را اجرا می کنند، مدیریت موثر و کارآمد استعدادهای انسان منبع مهم تفاوتهای رقابتی است  که برای موفقیت سازمان حیاتی است (Caligiuri & Tarique, 2009). برای دهه ها ما این اعتقاد را که افراد فضای کاری را می سازند پذیرفته ایم در ابتدا ما تعریف ساده ای از فضای کاری داشتیم در سالهای اخیر که  فضای کاری از نظر جغرافیایی تنوع یافته ابتدا از شهری به شهر دیگر و هم اکنون استانها، مناطق وکشورها را پوشش می دهد. امروزه پراکندگی مکانی که در آن شرکتها تجارت می کنند و اقتصاد جهانی محیط پیچیده تر و پویاتری خلق کرده که در آن شرکتها و موسسات استعدادهای انسانی خود را مدیریت کرده، گسترش داده و تحت تاثیر  قرار می دهند.  بطور مشخص یافتن، توسعه دادن و آرایش استعداد فرهنگی چالش جهانی  مشخصی برای شرکتها شده است. امروزه نگرانی درباره این که برای پر کردن مناصب رهبری افرادی که به لحاظ فرهنگی کارآمد باشند ممکن است کافی نباشند جدی است. زمانی که بیش از هزارنفر از پنجاه کشور در دهمین ارزیابی جهانی سالانه مدیران ارشد در   Price Waterhouse Cooper گرد آمدند مدیریت فرهنگ های گوناگون یکی از نگرانی های عمده بود که آنها بدان اشاره کردند. تعداد قابل توجهی در Price Waterhouse Cooper اشاره کردند که سازمان آنها بوسیله موانع فرهنگی مانند پیامد های  فرهنگی، تعارضات، نیاز های در تعارض با مقررات، ارزش های غیر منتظره، مخالفت های ذینفعان و رهبری  ناشایست برای مدیریت این پیچیدگی های فرهنگی به چالش کشیده شده است.  این نیاز به افرادی با صلاحیت های بیشتر بین فرهنگی با این حقیقت که امروزه بیش از همیشه از سوداگران خواسته می شود تا نه فقط بین فرهنگی کار کنند بلکه به کشورهای میزبان بعنوان نمایندگان بین المللی جابجا شوند تشدید شده است

Abstract

The selection of individuals to fill international assignments is particularly challenging because the content domain for assessing candidates focuses primary attention on job context rather than attempting to forecast the ability to perform specific tasks on the job or more generally, the elements listed in a technical job description. International assignment selection systems are centered on predicting to the environment in which the incumbents will need to work effectively rather than the technical or functional job they are being asked to do which in many cases is already assessed or assumed to be at an acceptable level of competence. Therefore, unlike predictors of success in the domestic context where knowledge, skills, and abilities may dominate the selection strategy, many psychological and biodata factors including personality characteristics, language fluency, and international experience take on increasing importance in predicting international assignee success. This article focuses on the predictors affecting the outcome of international assignments and the unique selection practices, which can be employed in selection for international assignments. In addition, this article discusses the practical challenges for implementing the suggestions for selecting international assignees.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.