اطلاعیه

مقاله ترجمه شده استفاده از تجزیه و تحلیل اختراع مبتنی بر عملکرد برای شناسایی حوزه های بالقوه کاربرد تکنولوژی جهت انتقال تکنولوژی

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول:M477

قیمت فایل ترجمه شده: ۱۰۰۰۰   تومان

تعداد صفحه انگلیسی:  ۶

سال نشر: ۲۰۱۳

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۱۷  صفحه word

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده استفاده از تجزیه و تحلیل اختراع مبتنی بر عملکرد برای شناسایی حوزه های بالقوه کاربرد تکنولوژی جهت انتقال تکنولوژی

عنوان انگلیسی:

Using function-based patent analysis to identify potential application areas of technology for technology transfer

چکیده فارسی:

تحت پارادایم نوآوری باز، شناسایی حوزه های کاربرد تکنولوژی هایی که در داخل توسعه یافته اند، برای بیشینه کردن مزایای آنها مهم است. با اینحال، خیلی از شرکتها برای شناسایی فرصتی جهت کاربردهای دیگر با شکست مواجه شده اند. دلیل اصلی این است که شرکتها درک کافی را از کاربردهای بالقوه تکنولوژی هایشان ندارند، زیرا صنایع مختلف از تکنولوژی های خیلی متفاوت و واژه های تکنولوژیکی متنوعی استفاده می کنند. با اینحال، تکنولوژی ها می توانند با صنایع خارج از طریق تحلیل آنها از دیدگاه های اساسی مرتبط شوند، زیرا کارکردهایی که در صنایع مختلف استفاده می شوند عموما به هم شبیه اند. بنابراین، این مقاله یک تحلیل اختراع مبتنی بر کارکرد را در جهت شناسایی حوزه های کاربردی بالقوه یک تکنولوژی ارائه می کند. در کل، تکنولوژی ها در یک اختراع برای استفاده در یک صنعت خاص ایجاد شده اند، و بنابراین یک اختراع می تواند در یک صنعت خاص رده بندی شود. با شناسایی اختراعاتی که شامل یک کارکرد خاص می باشند، صنایعی که از از آن کارکرد استفاده می کنند می توانند شناسایی شوند. صنایعی که در آنها اهمیت کارکرد نسبتا بالاست می توانند بعنوان حوزه هایی که در آنها تکنولوژی هایی که کارکرد را تکمیل می کنند پتانسیل کاربردی شدن دارند، شناسایی شوند، و شاخص هایی را جهت ارزیابی اهمیت نسبی کارکرد در هر صنعت پیشنهاد دهند. نهایتا، مزیت کاربردی روش پیشنهادی بوسیله شناسایی حوزه های بالقوه که در جریان کاهش تکنولوژی می توانند کارا باشند، مورد بررسی قرار گفت.

۱.         مقدمه

هیچ شکی نیست که تحقیق و توسعه (R&D) مهمترین روش جهت بدست آوردن توانایی های تکنولوژیکی یک سازمان است، بویژه یک سازمان مبتنی بر تکنولوژی. در گذشته، سازمانها کاملا بر مبنای فعالیتهای R&D داخلیشان تکیه می کردند تا تواناییهای لازم را کسب کنند، و این روش موثری جهت کسب و حفظ مزیت رقابتی انحصاری در بازار بود. با اینحال، در محیط تکنولوژیکی پویای در حال تغییر فعلی، یک سازمان منحصر بفرد نمی تواند از عهده توسعه کامل برآید و همه تکنولوژیهای لازم را در اختیار داشته باشد و بنابراین انتخابی ندارد اما بدست آوردن یک بخش عمده از تکنولوژیها از منابع خارجی ممکن است (بل، ۲۰۰۹؛ پراهالاد و همل، ۱۹۹۰؛ راش، بسانت، و هابدی، ۲۰۰۷). این وضعیت منجر به یک انتقال پاردایم نوآوری از نوآوری بسته به نوآوری باز می شود (چسبروگ، ۲۰۰۳).

تحت پارادایم نوآوری باز، شرکتها تلاش می کنند تا نه تنها تکنولوژی ها را از خارج بدست بیاورند، که در حال حاضر توسعه یافته و بنابراین بتوانند به سرعت بدون خطر شکست R&D آنها را بکار گیرند، بلکه مزیت انتقال تکنولوژی های توسعه یافته داخل از بیرون شرکت را نیز دارند (جئون، لی، و پارک، ۲۰۱۱). بویژه، در سالهای اخیر، انتقال تکنولوژی بیرونی بعنوان یک منبع درآمد مهم یک سازمان شناخته شده است (کوتی و چاکراوارتی، ۲۰۱۱؛ لیکتنتالر، ۲۰۱۰)، و بسیاری از شرکتها یک بخش بزرگ از مزیتشان را از انتقال دارایی های ملموسشان به بیرون (IP ها) بدست می آورند، برای نمونه، IBM چندصد میلیون دلار درآمد سالیانه را از انتقال تکنولوژی ها بدست آورده است (چسبروگ، ۲۰۰۶). شرکت کوآلکام، که منحصرا مالکیت IP های استاندارد در تکنولوژی ارتباطات از راه دور را دارد (تکنولوژی CDMA)، پرداخت های حق المتیاز اختراع بیشماری را از زمینه تماس گیرندگان با موبایل دریافت کرده است، با یک نرخ تخمینی حق امتیاز نامعین برابر با ۴.۵% فروش ناخالص (وست، ۲۰۰۲). شرکت تگزاس اینسترومنتز (ابزارهای تگزاس) حدود ۵۰ درصد از درآمد خالصش را از محل انتقال تکنولوژی بدست می آورد (لیکتنتالر، ۲۰۱۱).

Abstract

Under the open innovation paradigm, identification of application areas of the internally developed technologies is important to maximize the profits from them. However, many companies have failed to identify opportunity for additional applications. The fundamental reason is that companies have insufficient understanding of the potential applications of their technologies, because different industries use far different technologies and technological terminologies. However, technologies can be linked with outside industries by analyzing them from the functional perspective, because functions used in different industries are generally similar. Therefore, this article proposes a function-based patent analysis to identify the potential application areas of a technology. In general, technologies in a patent are invented for use in a specific industry, and thus a patent can be categorized into a specific industry. By identifying patents which contain a specific function, industries that use the function can be identified. Industries in which the importance of the function is relatively high can be considered as areas in which technologies performing the function have potential to be applied, and the proposed indexes evaluate the relative importance of the function within each industry. Finally, the practical usefulness of the proposed method was verified by identifying the potential areas in which vortex reduction technology can be applied.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.