اطلاعیه

مقاله ترجمه شده تحقق بخشی مزیت رقابتی مدیریت روابط کارکنان با استفاده از فن آوری اطلاعات

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول:M334

قیمت فایل ترجمه شده:   ۱۷۰۰۰ تومان

تعداد صفحه انگلیسی:۱۲

سال نشر: ۲۰۱۳

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۱۴ صفحه word

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده تحقق بخشی مزیت رقابتی مدیریت روابط کارکنان با استفاده از فن آوری اطلاعات

عنوان انگلیسی:

Employee relationship management — Realizing competitive advantage through information technology?

چکیده فارسی:

مدیریت روابط کارکنان، روند نوظهوری را در رابطه با مدیریت منابع انسانی با ساخت و حفظ روابط فردی و متقابلاً ارزشمند با کارکنان مبنی بر فناوری اطلاعات تشکیل می دهد. اگرچه این روند تازه تاسیس و رو به رشد است ولی با توجه به مدیریت روابط کارکنان، دانش و توافقات کمی در این رابطه موجود می باشد. بنابراین، مقاله پیش رو بر این تلاش استوار است تا مفاهیم و مضمونات این تحقیق را روشن و بیان سازد. اجزای تشکیل دهنده ی فرایندی و استراتژیکی فناوری در مدیریت روابط کارکنان، مشتق شده و بر اساس نظریه مدیریت ارتباط با ارباب رجوع مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. به عنوان نتیجه، یک طرح کلی از مفهوم جالب و قابل توجه ارائه می گردد. بر اساس طرح مزکور، مفاهیم عمده برای جزییات مفهومی بیشتر، اساس تئوری و ارزیابی تجربی از مدیریت روابط کارکنان به منظور ارائه دستورالعمل هایی برای تحقیقات آتی بدست آمده است.

 ترجمه بخش ۴ مقاله

۴. نتیجه گیری

مدیریت روابط کارکنان یک روند در حال ظهوری را در راهکارب تشکیل میدهد، که تا کنون با تنش میان وعده ها و ابهامات در مفهوم مشخص می شد. از این رو هدف مقاله حاضر کاهش ابهامات با تشریح اصوب کلی از رئوس و مطالب مفهوم و با استخراج مفاهیم مهم برای تحقیقات آینده میباشد. با شروع شکل گیری این مفهوم، می تواند روشن شود که ERM پاسخی در جهت افزایش فشار بازار کار و افزایش پتانسیل های فن آوری اطلاعات است. با تشریح بعدی اجزای مفهومی ERM می تواند به عنوان استراتژی ساخت و حفظ بلند مدت روابط فردی، با انتخاب کارکنان پیشین، فعلی و بالقوه باشد، که از طریق فرآیندهای مشترک، عملیاتی و تحلیلی اجرا شده و از طریق ویژگی های عملیاتی و سیستم های تحلیلی اطلاعاتی تحقق می‌یابد، به عنوان یک نتیجه، طرح کلی یک مفهوم جالب از مدیریت منابع انسانی الکترونیکی می تواند ارائه شود. ERM از این رو ممکن است یک روش سیستماتیکی برای مدیریت منابع انسانی در مقابله با بازار کار به طور فزاینده ای متزلزل ارائه دهد. با این حال، قبل از معرفی مفهومی برای کاربرد، تحقیقات آینده برای حل وظایف مرتبط از پیچیدگی مفهومی، اساس نظری و ارزیابی تجربی ERMباشد همانطور که در بحث مفاهیم روشن است. از این رو در این مقاله ممکن است یک نقطه شروعی برای تحقیقات بیشتر و بینش بیشتری در ERM تشکیل دهد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.