اطلاعیه

مقاله انگلیسی سرمایه اجتماعی و سیاست های تقسیم سود

این مقاله علمی پژوهشی (ISI)  به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۲۰ دارای ۲۳ صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد.

کد محصول: H581

سال نشر: ۲۰۲۰

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:  Journal of Contemporary Accounting and Economics

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۲۳ صفحه PDF

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ۲۰۲۰ :  سرمایه اجتماعی و سیاست های تقسیم سود

عنوان کامل انگلیسی:

Social capital and payout policies

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله تاکنون ترجمه نشده برای سفارش ترجمه تخصصی مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (کد مقاله:H581)

ثبت سفارش ترجمه تخصصی در تمامی رشته ها

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

در این مقاله ، رابطه بین سرمایه اجتماعی منطقه ای و سیاست های تقسیم سود شرکت ها بررسی شده است. در این مطالعه با استفاده از یک نمونه بزرگ از داده های ایالات متحده ، دریافتیم که بین سرمایه اجتماعی منطقه ای و احتمال و میزان پرداخت سود سهام نقدی رابطه مثبتی وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد که سرمایه اجتماعی هیچ تاثیری بر احتمال و میزان بازخریدهای سهام ندارد. نتایج حاصل از تحلیل های اضافی نشان می دهد که رابطه بین سرمایه اجتماعی و سود سهام برای شرکت هایی که از لحاظ جغرافیایی پراکندگی کمتری دارند ، برجسته تر است. همچنین دریافتیم که مؤلفه شبکه سرمایه اجتماعی تأثیر بیشتری بر سود سهام نسبت به مؤلفه هنجار اجتماعی دارد. نتایج ما بر مبنای معیارهای جایگزین سود سهام و سرمایه اجتماعی و استفاده از آنالیز حداقل مربعات دو مرحله ای (۲SLS) برای کاهش نگرانی های درون زایی همچنان برقرار است. به طور کلی ، ما اثبات می کنیم که سرمایه اجتماعی منطقه ای نقش مهمی در تأثیرگذاری بر سیاست های پرداخت سود نقدی سهام ایفا می کند.

 واژه‌های کلیدی: سرمایه اجتماعی ، سود سهام ، بازخرید سهام ، مسئولیت اجتماعی شرکت

۱.مقدمه

سیاست های تقسیم سود به دلیل تأثیر آنها بر بسیاری از سیاست های سازمانی دیگر ، مانند دارایی های نقدی ، سیاست های سرمایه گذاری ، تصمیم گیری در مورد تأمین منابع مالی و ساختار سرمایه و همچنین پاداش مدیریتی و نقش سیگنال دهی آن در پدیدار شدن چشم اندازهای آتی، موضوعی است که توجه محققان در ادبیات مالی شرکت ها را به خود جلب کرده است (فاره-منسا و همکاران.، ۲۰۱۴). مجموعه بسیار زیادی از تحقیقات ، عوامل مختلف تاثیرگذار بر سیاست های پرداخت سود سهام ، از جمله زیرساخت های سطح شرکت ، متغیرهای حاکمیت شرکتی و شرایط کلان اقتصادی را مشخص می کنند (آلن و میشائلی ، ۲۰۰۳ ؛ دی آنجلو و همکاران ، ۲۰۰۶؛ فاره-منسا و همکاران ، ۲۰۱۴). با این حال ، هیچ مطالعه ای به بررسی  این موضوع که چگونه سرمایه اجتماعی منطقه ای غیر مذهبی (شبکه ها و هنجارهای اجتماعی) بر سیاست های پرداخت سود سهام شرکت ها تأثیر می گذارند، نپرداخته است. با انگیزه پر کردن این شکاف در ادبیات ، ما به بررسی این موضوع می پردازیم که تا  چه میزان سرمایه اجتماعی سطح  کشور در ایالات متحده در سیاست های پرداخت سود سهام  شرکت ها تأثیر دارد…

۵.جمع بندی

در این مطالعه ، رابطه بین سرمایه اجتماعی و پرداخت سود سهام و باز خرید سهام را بررسی می کنیم. پیش بینی ما حاکی از وجود رابطه مثبت بین سرمایه اجتماعی و احتمال و سطح پرداخت سود سهام نقدی می باشد. با استفاده از نمونه بزرگی از شرکت های ایالات متحده ، ما پیش بینی های خود را بررسی می کنیم. به طور خاص ، ما اثبات می کنیم ، شرکت هایی که  دفتر اصلی آنها در مناطقی با سطح بالای سرمایه اجتماعی مستقر هستند دارای تمایل بالاتری برای پرداخت نقدی سود سهام و سطح بالاتری از پرداخت سود سهام نقدی نسبت به شرکت های مستقر در مناطقی با سطح پایین تر سرمایه اجتماعی هستند. با این حال ، ما هیچ رابطه ای بین سرمایه اجتماعی و احتمال یا سطح باز خرید سهام پیدا نکردیم …

Abstract

In this paper, we investigate the relationship between regional social capital and corporate payout policies. Using a large sample of US data, we find a positive relationship between regional social capital and both the likelihood and the amount of cash dividend payouts. However, we find that social capital has no bearing on the likelihood and amount of stock repurchases. The results from additional analyses show that the relationship between social capital and dividends is more pronounced for less geographically dispersed firms. We also find that the network component of social capital has a greater effect on dividends than the social norm component. Our results are robust to alternative specifications of dividends and social capital and to the use of a two-stage least squares (2SLS) analysis to alleviate endogeneity concerns. Overall, we document that regional social capital plays an important role in influencing cash dividend payout policies.

Keywords: Social capital, Dividends, Stock repurchases, Corporate social responsibility

۱.Introduction

Payout policies are a topic of immense research interest in the corporate finance literature because of their effects on many other corporate policies, such as cash holdings, investment policies, financing and capital structure decisions as well as management compensation and its signaling role in conveying future prospects relative to peers (Farre-Mensa et al., 2014). A plethora of research identifies various determinants of payout policies, including firm-level fundamentals, corporate governance variables and macro-economic conditions (Allen and Michaely, 2003; DeAngelo et al., 2006; Farre-Mensa et al., 2014). However, no studies investigate how regional non-religious social capital (social norms and networks) affects corporate payout policies.1 Motivated by this gap in the literature, we examine the extent to which county-level social capital in the US influences corporate payout policies. …

۵.Conclusion

In this paper, we examine the relationship between social capital and both dividend payouts and stock repurchases. We predict a positive relationship between social capital and both the likelihood and the level of cash dividend payouts. Using a large sample of US firms, we find support for our conjecture. In particular, we document that firms headquartered in high social capital counties have a higher propensity to pay cash dividends and a higher level of cash dividend payouts than firms headquartered in low social capital counties. However, we find no relationship between social capital and either the likelihood or the levels of stock repurchases…

مقالات مرتبط با این موضوع

دانلود مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه

دانلود مقاله انگلیسی رشته اقتصاد با ترجمه

دانلود مقاله انگلیسی درباره بازارهای مالی با ترجمه

دانلود مقاله انگلیسی درباره سیاست های اقتصادی با ترجمه

دانلود مقالات انگلیسی مدیریت سرمایه با ترجمه

دانلود مقالات انگلیسی مدیریت مالی با ترجمه

دانلود مقالات انگلیسی اقتصاد رفتاری با ترجمه