اطلاعیه

گزارش مالی و گزارش حسابرسی شرکت بنز سال مالی ۲۰۲۱

کد محصول: H854

سال نشر: ۲۰۲۱

نام ناشر (پایگاه داده): وب سایت مرسدس بنز

نام مجله:——

نوع مقاله: گزارش مالی و گزارش حسابرسی

تعداد صفحه انگلیسی: ۷۰  صفحه PDF

عنوان کامل فارسی:

گزارش مالی و گزارش حسابرسی شرکت مرسدس بنز سال مالی ۲۰۲۱

عنوان کامل انگلیسی:

Mercedes-Benz Group AG Annual Financial Statements 2021

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله تاکنون ترجمه نشده برای سفارش ترجمه تخصصی مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (کد مقاله:H854)

ثبت سفارش ترجمه تخصصی در تمامی رشته ها

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

فهرست مطالب

۶ ترازنامه گروه مرسدس بنز AG
۸ صورت درآمد گروه مرسدس بنز AG
۹ یادداشت های صورت های مالی گروه مرسدس بنز AG
۱۳ یادداشت های ترازنامه
۲۳ یادداشت های صورت درآمد
۲۷ یادداشت های دیگر
۵۸ هیئت مدیره
۵۹ بیانیه مسئولیت
۶۰ گزارش حسابرس مستقل

Content List

۶ BALANCE SHEET OF MERCEDES-BENZ GROUP AG
۸ INCOME STATEMENT OF MERCEDES-BENZ GROUP AG
۹ NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS OF MERCEDES-BENZ GROUP AG
۱۳ NOTES TO THE BALANCE SHEET
۲۳ NOTES TO THE INCOME STATEMENT
۲۷ OTHER NOTES
۵۸ BOARD OF MANAGEMENT
۵۹ RESPONSIBILITY STATEMENT
۶۰ INDEPENDENT AUDITOR’S REPORT

 

مقالات مرتبط با این موضوع

موضوع حسابداری ۲۰۲۳

مقاله جدید در مورد حسابرسی

مقاله جدید در مورد گزارشگری مالی

دانلود رایگان مقاله با ترجمه ۲۰۲۳