اطلاعیه

مقاله انگلیسی تاثیر پاداش کمیته حسابرسی بر هزینه های حسابرسی

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۱۹ دارای ۱۲ صفحه ی انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد.

کد محصول: H461

سال نشر: ۲۰۱۹

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله: Advances in Accounting

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۲ صفحه PDF

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی حسابداری ۲۰۱۹ :  چگونه نوع پاداش کمیته حسابرسی بر هزینه های (حق الزحمه) حسابرسی تاثیر می گذارد؟

عنوان انگلیسی:

How does the type of equity compensation of audit committee affect audit fees?

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله تاکنون ترجمه نشده برای سفارش ترجمه ی مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (کد مقاله:H461)

ثبت سفارش ترجمه تخصصی در تمامی رشته ها

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

بر اساس نظریه آژانس، اگر پاداش و منافع اعضای کمیته حسابرسی با سهام داران هم تراز باشد، کمیته حسابرسی نظارت موثرتری انجام می دهد و پوشش و محدوده کاملی را برای حسابرسی  تقاضا می کند. این موجب خواهد شد که هزینه حسابرسی برای حسابرس خارجی بیشتر افزایش یابد. این مطالعه به طور خاص رابطه ی بین انواع پاداش اعضای کمیته حسابرسی و هزینه های حسابرسی را مورد بررسی قرار می دهد. یافته های ما اثرات متفاوتی از پاداش کمیته حسابرسی را در قالب امتیاز های انتخابی و پاداش های مبتنی بر سهام در هزینه های حسابرسی نشان می دهد. به طور ویژه، پرداخت پاداش با استفاده از پاداش های مبتنی بر سهام، موثرتر از اعطا امتیازهای های انتخابی در هم تراز کردن منافع اعضای کمیته حسابرسی با منافع سهامداران است تا نظارت بهتر بر گزارش های مالی فراهم شود.

مقدمه

کمیته حسابرسی و اعضای آن به طور مداوم مورد بررسی قرار می گیرند، زیرا در بسیاری از موارد، آنها به عنوان محافظ درستی و صحت صورت های مالی شرکت عمل می کنند. مطالعات پیشین، اثربخشی کمیته حسابرسی را با استفاده از مولفه هایی همچون استقلال کمیته، تخصص اعضای کمیته، اندازه کمیته و تعداد جلسات کمیته بررسی کرده اند….

Abstract

Based on agency theory, if equity compensation aligns audit committee members’ interests with those of shareholders, the audit committee will provide effective oversight and demand more thorough audit coverage and scope. This will result in higher audit fees paid to the external auditor. This study specifically examines the associations between the types of equity compensation of audit committee members and audit fees. Our findings show differential impacts of equity compensation of audit committee in the forms of option grants and stock awards on audit fees. Specifically, equity compensation using stock awards is more effective than using option grants in aligning the interests of audit committee members with the interests of shareholders to provide better oversight of financial reporting.

Introduction

The audit committee and its members are consistently under scrutiny because, in many respects, they serve as guardians of the integrity of a firm’s financial statements. Prior studies have examined audit committee effectiveness using measures such as committee independence, committeemember expertise, committee size, and committee meeting frequency. For an audit committee to execute its fiduciary responsibility effectively, there has to be an incentive to do so. Undoubtedly, equity is playing a larger role in director compensation structures in recent years. However, mixed views exist as towhether equity compensation provides incentives that better align the interests of audit committee with shareholder’s interests or impair the objectivity and effectiveness of the directors. Based on agency theory, if equity compensation aligns audit committee members’ interests with those of shareholders, the audit committee will provide effective oversight and demand more thorough audit coverage and scope. This will result in higher audit fees paid to external auditor. This study investigates the effect of different types of equity compensation of audit committee on the level of audit fees, which is a measure of audit quality.

The last decade reveals a substantial shift in director compensation from cash-based to more equity-based compensation.1 According to a global governance survey of S&P 500 firms by Spencer Stuart, the average total compensation of non-employee directors increased by approximately 29% from 2005 to 2015, with an additional increase of 8% from 2015 to 2017. In addition, stock awards and option grants represent the largest share of total director compensation with an increase in stock awards (and a decrease in option grants) in the composition of director compensation in recent years.3 The breakdown of director compensation in 2017 shows that 56% was in the form of stock awards and 4% was in option grants (Spencer Stuart, 2018).

The Sarbanes-Oxley Act (SOX) included significant changes to improve the audit committee’s effectiveness and independence, but currently there is no regulation in regards to an appropriate compensation structure for audit committees. Due to the trend of increasing director compensation, many companies have included shareholder-approved limits on annual compensation per director in recent years to provide protection against potential lawsuits. According to a survey of director compensation by FW Cook in 2017, 51% of companies had annual limits on non-employee director compensation, a significant increase in such limits from 32% in 2016 (Krauser & Giacone, 2017). In addition, 74% of the limits in 2017 were applied to equity compensation only.4 These shareholder-approved limits on annual director compensation point out a concern of shareholders regarding the impact of equity compensation on the monitoring role of directors. Further, fewer smallcap firms (38%) are found to have annual limits on director compensation compared to large-cap firms (64%), suggesting a need to raise the awareness and to address the impact of director compensation, especially in smaller firms.

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات انگلیسی ترجمه شده حسابداری

مقالات ترجمه شده مدیریت مالی

مقالات حسابداری رفتاری

مقالات ترجمه شده حسابرسی

مقالات ترجمه شده پاداش و مشوق های سازمانی

مقالات ترجمه شده درباره کمیته حسابرسی

مقالات جدید درباره حق الزحمه حسابرسی با ترجمه