اطلاعیه

مقاله انگلیسی از نیت تا عمل در گزارشگری پایداری: نقش عوامل فردی، سازمانی و نهادی در دوران جنگ و پس از جنگ

این مقاله علمی پژوهشی (ISI)  به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۲۲ دارای ۲۰ صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد.

کد محصول: h807

سال نشر: ۲۰۲۲

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله: The British Accounting Review

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۲۰ صفحه PDF

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ۲۰۲۲ : از نیت تا عمل در گزارشگری پایداری: نقش عوامل فردی، سازمانی و نهادی در دوران جنگ و پس از جنگ

عنوان کامل انگلیسی:

From intention to action on sustainability reporting: The role of individual, organisational and institutional factors during war and post-war periods

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله تاکنون ترجمه نشده برای سفارش ترجمه ی مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (کد مقاله:H807)

ثبت سفارش ترجمه تخصصی در تمامی رشته ها

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی

این مطالعه به بررسی نقش عوامل فردی، سازمانی و نهادی در تأثیرگذاری بر تصمیم برای مشارکت در گزارشگری پایداری (SR) و چگونگی تغییر این عوامل از دوره جنگ به دوره‌های پس از جنگ می‌پردازد. این مطالعه بر اساس مصاحبه‌های نیمه ساختاریافته با مدیران ارشد و میانی سریلانکا نشان می‌دهد در حالی که عوامل فردی و نهادی در SR نقش دارند، عوامل سازمانی به عنوان تسهیل‌کننده و بازدارنده SR در هر دو دوره جنگ و پس از جنگ تاثیرگذار هستند. این یافته نشان می‌دهد که سطح سازمانی در نهایت کانال SR است، اگرچه توسط نیروهای فردی و نهادی که در آن کانال با هم تلاقی می‌کنند،شکل گرفته باشد. پایان جنگ داخلی کشور را قادر می سازد تا بر توسعه اقتصادی و اجتماعی تمرکز کند، مرحله ای که شاهد تقویت نقش عوامل سازمانی در SR می باشد. تأثیرات اجتماعی و اقتصادی جنگ داخلی به طور همزمان و پس از پایان دشمنی ها خود را نشان می دهد،سازمان‌ها انتظارات کاذبی را از سوی دولت و جوامع تجربه کردند، برای مثال، از طریق توانبخشی سربازان و توسعه زیرساخت‌ها.این مطالعه با استفاده از تجزیه و تحلیل چند سطحی، بینش هایی را در مورد پویایی بین عوامل فردی، سازمانی و نهادی مؤثر بر SR ارائه می دهد و استحقاق این رویکرد پژوهشی را برجسته می کند.

واژه‌های کلیدی: گزارش پایداری، تحلیل چندسطحی، جنگ داخلی، کشور در حال توسعه

Abstract

This study examines the role of individual, organisational, and institutional factors in influencing the decision to engage in sustainability reporting (SR) and, how these factors change from war to post-war periods. Drawing on semi-structured interviews of Sri Lankan top and middle-level managers, the study finds that while individual and institutional factors play a role in SR, organisational factors predominate as both facilitators and inhibitors of SR in both war and postwar periods. This finding suggests the organisational level ultimately is the conduit of SR, although shaped by individuals and by institutional forces that come into confluence therein. The end of the civil war enabled the country to focus on economic and social development, a phase that witnessed the amplification of the role of organisational factors in SR. The social and economic impacts of the civil war manifested themselves contemporaneously and well after hostilities ceased; organisations experienced inflated expectations from government and communities, for example, through soldiers’ rehabilitation and infrastructure development. By employing a multi-level analysis, the study offers insights into the dynamic between individual, organisational, and institutional factors influencing SR, highlighting the merit of this research approach.

Keywords: Sustainability reporting, Multi-level analysis, Civil War, Developing country

۱.Introduction

There has been a considerable body of literature examining issues of corporate sustainability reporting (SR).1 This literature has largely focused on environmental, social and SR in developed countries (Adams & Larrinaga-Gonz´alez, 2007; Adams et al., 2016; Bebbington et al., 2008; de Villiers & Alexander, 2014; de Villiers & van Staden, 2010; O’Dwyer, 2005; Parker, 2011; Passetti et al., 2014). Recent years have also seen a growing number of studies seeking to understand the nature of, and motivation for, SR in developing countries (Al Mahameed et al., 2021; Beddewela & Herzig, 2013; Belal & Cooper, 2011; Elsayed & Hoque, 2010; Osman et al., 2021; Soobaroyen & Mahadeo, 2016; Thoradeniya et al., 2015) revealing diversity in the pattern of SR across countries and over time. While some experience an increasing trend in the level and quality of SR, others show incomplete and limited disclosure or an eventual decline in disclosure following an initial embrace of SR (Belal & Cooper, 2011; Belal et al., 2013; de Villiers & van Staden, 2006; Lauwo & Otusanya, 2014; Soobaroyen & Mahadeo, 2016). Critiques are also directed towards SR not reflecting the actual sustainability performance, and generally lacking transparency (Alawattage & Fernando, 2017; Belal et al., 2013; Nwagbara & Belal, 2019)…

۶.Conclusion

This paper aims to shed light on how individual, organisational and institutional factors influence Sri Lankan companies’ engagement with SR in war and post-war periods. Through the multi-level analysis proposed by Aguinis and Glavas (2012), and by drawing on psychology, organisational, institutional and stakeholder theoretical perspectives, the relative importance of the three levels and the interplay between them are analysed. It also investigates how the factors implicated in SR might change as a consequence of the transition from the civil war to post-war. Civil wars disrupt (even destruct) social, economic and environmental systems (O’Reilly & Powell, 2015; World Bank, 2003), affecting individuals, organisations, institutions, and society at large. Thus, the study not only provides insights of how the three factors articulate with each other in the context of SR, but also how this was affected by the civil war. The empirical data was collected in 2009 and in 2015…

مقالات مرتبط با این موضوع

مقاله ISI در مورد حسابداری

مقاله ISI در مورد مدیریت

دانلود مقاله ISI در مورد گزارشگری مالی

مقاله ISI در مورد پایداری

دانلود رایگان مقاله ISI با ترجمه