اطلاعیه

مقاله انگلیسی با ترجمه استفاده از عملکرد حسابرسی داخلی توسط مدیریت اجرایی و کمیته حسابرسی

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۱۹ دارای ۷ صفحه ی انگلیسی با فرمت PDF  و ۲۵ صفحه ترجمه فارسی به صورت فایل  WORD قابل ویرایش می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی ، بخشی از ترجمه فارسی مقاله و  لینک خرید آنلاین ترجمه ی کامل مقاله موجود می باشد.

کد محصول: H457

سال نشر: ۲۰۱۹

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:  Advances in Accounting

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی:  ۷ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۲۵  صفحه WORD

قیمت فایل ترجمه شده:  ۲۲۰۰۰  تومان

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۱۹ :  عوامل موثر بر درک استفاده از عملکرد حسابرسی داخلی توسط مدیریت اجرایی و کمیته حسابرسی

عنوان انگلیسی:

Factors that influence the perceived use of the internal audit function’s work by executive management and audit committee

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله به صورت کامل ترجمه شده برای خرید ترجمه کامل مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (لینک دانلود بلافاصله بعد از خرید نمایش داده می شود)

خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

عملکرد حسابرسی داخلی (IAF) عنصر مهمی از کیفیت بالای حاکمیت شرکتی است. ما به بررسی این موضوع می پردازیم که چگونه رئیس حسابرسی داخلی به تیم مدیریت اجرایی و کمیته حسابرسی برای کارهای مربوط به  IAF اعتماد می کند. از کارهای قبلی یا تجربه های حرفه ای مشخص نیست که آیا IAF نیازهای هر دو گروه را برآورده می کند یا خیر. اگر عوامل متعدد بر وظایف IAF تأثیر بگذارند، مدیران ارشد حسابرسی (CAEs) ممکن است خود را در موقعیت رقابتی(چشم و هم چشمی)  قرار دهند که می تواند کیفیت را برای همه سهامداران به خطر بیندازد. بر اساس یک مجموعه داده های منحصر به فرد از CAE ها، دو مدل رگرسیون لجستیک عواملی را شناسایی می کنند که تاثیر آنها به حدی می باشد که نتایج IAF برای استفاده توسط مدیریت اجرایی و کمیته حسابرسی ، درک شود. نتایج نشان از وجودِ عوامل مختلف که مربوط به هر دو گروه (به عنوان مثال گزارش های استراتژیک پروژه و کیفیت IAF) یا فقط مربوط به یک گروه (به عنوان مثال، کمیته های حسابرسی مورد توجه گزارش های مدیریت ریسک هستند در حالی که تیم های مدیریت اجرایی در گزارش های کنترل داخلی مورد توجه هستند )، دارد ،که بستگی به این دارد  که IAF بر کارهای ضمانتی تمرکز دارد  یا کارهای مشاوره ای.

 کلیدواژگان: حسابرسی داخلی، عملکرد حسابرسی داخلی، حاکمیت شرکتی، کمیته حسابرسی، نظریه نمایندگی

۱.مقدمه

ارائه دهنده گان خدمات ضمانتی و مشاوره به منظور انجام وظایف خود به صورت مستقل و بی طرفانه ، گزارش های عملکرد حسابرسی داخلی (IAF) را به مدیریت اجرایی و کمیته حسابرسی ارائه می دهند ، که هر دوی آنها به اطلاعات خاص ارائه شده توسط IAF نیاز دارند (Abbott، Parker، & Peter، ۲۰۱۰). با این حال ، این دو ذینفع در وظایف خاص خود تفاوت دارند. بنابراین ، اهداف مورد نظر آنها از اطلاعات ارائه شده توسط IAF و خواسته های آنها از IAF متفاوت است. به عنوان مثال ، مدیریت اجرایی با تمرکز به اهداف مدیریتی احتمالاً به گزاش های IAF برای به حداقل رساندن ریسک های شرکت و بهبود عملکرد شرکت ، نیاز دارند. از طرف دیگر ، احتمالاً توجه کمیته حسابرسی بیشتر بر روی نظارت متمرکز است. یعنی ، آنها به دنبال کنترل های داخلی قوی تر ، رعایت قوانین نظارتی یا کیفیت گزارشگری مالی هستند (به عنوان مثال ، Paape ، Scheffe ، و Snoep ، ۲۰۰۳). اهداف ناهمگون این دو ذینفع سردرگمی بالقوه ای را نشان می دهند که می توانند توجه IAF را بین این دو ذینفع تقسیم کند…

۵.نتایج

ما متغیرهایی را که بر شدت درک بکارگیری نتایج IAF توسط کمیته حسابرسی و تیم مدیریت اجرایی تأثیر می گذارندد ، شناسایی کرده و بحث می کنیم. شناسایی اهداف مهم و اقدامات کیفی برای تیم های IAF در آینده مهم است به دلیل این که مطالعات اخیر نشان می دهد که ذینفعان مختلف ، کیفیت را متفاوت ارزیابی می کنند (Lourens & Coetzee، ۲۰۱۸) و از آنجا که بعید است که نیازهای دو ذینفع با هم ادغام شوند و به احتمال زیاد نیاز های آنها ناهمگون است ، موجب ایجاد مشکلی به نام  “خدمت به دو ارباب” می شود…

Abstract

The internal audit function (IAF) is an important component of high-quality corporate governance. We study how the head of internal audit perceives the executive management team and the audit committee to rely on the IAF’s work. It is not obvious from prior work or professional anecdotes whether the IAF satisfies the needs of both groups. If multiple factors influence the IAF’s work, chief audit executives (CAEs) may find themselves in a situation with competing demands, which could then compromise quality for all stakeholders. Based on a unique dataset from CAEs, two logistic regression models identify factors that influence the degree to which IAF’s results are perceived as being used by both executive management and the audit committee. The results show the existence of various factors that are relevant either to both groups (e.g., strategic project reports and IAF quality) or to only one (e.g., only audit committees are interested in risk management reports while only executive management teams are interested in internal control reports), depending on whether the IAF focuses on assurance or consulting work.

Keywords: Internal audit,Internal auditing function,Corporate governance,Audit committee,Agency theory

Introduction

In order to fulfill its duties as an objective and independent provider of assurance and consulting services, the internal audit function (IAF) reports to both executive management and the audit committee, both of whom need specific information provided by the IAF (Abbott, Parker, & Peters, 2010). However, these two stakeholders differ in their specific duties; thus, their intended uses of IAF-provided information and their requests of the IAF differ. For example, executive management likely depends on the IAF’s work to help them minimize the company’s risks and to improve the operations of the company; that is, they have a managerial focus. On the other hand, the interests of the audit committee are likely more focused on monitoring; that is, they seek stronger internal controls, regulatory compliance, or quality of financial reporting (e.g., Paape, Scheffe,& Snoep, 2003). The divergent objectives of these two stakeholders present potential confusion and can divide the attention of the IAF…

۵.Conclusion

 We identify and discuss variables which influence the perceived intensity of usage of IAF results by the audit committee and the executive management team, respectively. Identifying influential purpose and quality measures is key for IAF teams in the future both because of recent work suggesting that the different stakeholders measure quality differently (Lourens & Coetzee, 2018) and because it is unlikely that the needs of the two stakeholders will merge and more likely that they will diverge, creating a more troublesome “serving two masters” situation…

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات ترجمه شده حسابداری

مقالات ترجمه شده حسابرسی

مقالات ترجمه شده مدیریت مالی

مقالات ترجمه شده حاکمیت شرکتی

مقالات ترجمه شده درباره کمیته حسابرسی