اطلاعیه

مقاله انگلیسی آیا مقایسه پذیری حسابداری موجب کاهش کمبودهای اطلاعاتی سرمایه گذاران خارجی می شود؟

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۱۹ دارای ۴۵ صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد.

کد محصول: H424

سال نشر: ۲۰۱۹

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله: International Review of Economics and Finance

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی:  ۴۵ صفحه PDF

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی حسابداری ۲۰۱۹ :  آیا مقایسه پذیری حسابداری موجب کاهش کمبودهای اطلاعاتی سرمایه گذاران خارجی می شود؟

عنوان انگلیسی:

Does accounting comparability alleviate the informational disadvantage of foreign investors?

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله تاکنون ترجمه نشده برای سفارش ترجمه ی مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (کد مقاله:H424)

ثبت سفارش ترجمه تخصصی در تمامی رشته ها

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

این مقاله مزایای مقایسه پذیری حسابداری مالی را در یک بازار نوظهور مورد مطالعه قرار می دهد. ما این مزایا را در قالب سرمایه گذاری سهام خارجی به صورت مستند ارائه می دهیم. نتایج مطالعه ی تجربی ما نشان می دهد که سرمایه گذاران خارجی ترجیح می دهند در شرکت هایی که قابلیت مقایسه پذیری حسابداری بیشتری دارند، سرمایه گذاری کنند. همچنین نتایج نشان می دهد که مزایای قابلیت مقایسه پذیری حسابداری ، در شرایطی که شرکت ها شهرت کمتری دارند، در صنعتی که رقابت کمی هست، کار می کنند و قیمت سهام آنها اطلاعات کمی از ویژگی های خاص شرکت ارائه می کند، برجسته تر می شود. به علاوه ما دریافتیم که اثر مقایسه پذیری حسابداری برای دارایی صندوق های سرمایه گذاری مشترک خانوادگی(داخلی) کمتر است. به طور کلی، مطالعه ما نشان می دهد که مقایسه پذیری حسابداری می تواند یک محیط اطلاعاتی محدود را برای شرکت های بازارهای نوظهور فراهم کند.

کلیدواژگان: سرمایه گذاری خارجی، مقایسه پذیری حسابداری مالی، بازارهای نوظهور، صندوق های مشترک، هند

Abstract

The paper examines the benefits of financial accounting comparability for an emerging market. We document the benefits in the form of foreign equity investments. Our empirical results find that foreign investors prefer to invest in firms showing more accounting comparability. Our results also reveal that the benefits of accounting comparability are more prominent when firms have less visibility, operate in a less competitive industry, and have stock prices that reflect a lower level of firm-specific information. We further find that the effect of accounting comparability is lower for domestic mutual fund ownership. Overall, our study suggests that accounting comparability can complement a poor information environment concerning emerging market firms.

Keywords: Foreign investments,Financial accounting comparability,Emerging market,Mutual funds,India

Introduction

Financial statement comparability is a unique qualitative feature of accounting information that enables investors to identify and understand similarities and differences in financial statements across firms (Financial Accounting Standards Board (FASB), 2010). Regulators, therefore, frequently consider accounting comparability as a required characteristic of financial reporting for efficient investment decision-making (FASB, 2010). Recent academic studies also document the benefits of accounting comparability for various outcomes. For instance, De Franco, Kothari, and Verdi (2011) show that the availability of information about comparable firms enhances the quality and quantity of information available about the firm, which in turn lowers the cost of acquiring information. Young and Zeng (2015) show that accounting comparability improves valuation accuracy. Kim, Li, Lu, and Yu (2016) find that accounting comparability reduces expected stock prices crash risk.

Despite the importance of accounting comparability stated by policy makers1 and academic studies, empirical studies on the benefits of comparability are not only limited, but also restricted to U.S. and European markets2 (De Franco et al., 2011; DeFond, Hu, Hung, & Li, 2011; J.-B. Kim et al., 2016; Young & Zeng, 2015). Our study is the first to extend and examine the benefits of accounting comparability for an emerging market. We quantify the benefit of accounting comparability in the form of foreign equity ownership. The topic of attracting foreign investors to emerging market firms has been always interesting to policy makers and managers, since foreign investors not only bring new capital, but also encourage better governance for emerging market firms (Ferreira & Matos, 2008; Gillan & Starks, 2003; Jeon & Ryoo, 2013; Wu, Shen, & Lu, 2015).

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات انگلیسی ترجمه شده حسابداری

مقالات ترجمه شده رشته اقتصاد

مقالات ترجمه شده مدیریت مالی

مقالات انگلیسی حسابداری مالی

مقالات ترجمه شده مدیریت سرمایه

مقالات ترجمه شده بازارهای نوظهور

مقالات ترجمه شده گزارشگری مالی