اطلاعیه

مقاله انگلیسی اطلاعات حسابداری و تفاوت های اعتباری موسسات مالی

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه امرالد مربوط به سال ۲۰۱۹ دارای ۲۱ صفحه ی انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد.

کد محصول: H498

سال نشر: ۲۰۱۹

نام ناشر (پایگاه داده): امرالد

نام مجله: Journal of Applied Accounting Research

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی:  ۲۱ صفحه PDF

عنوان فارسی

مقاله انگلیسی حسابداری ۲۰۱۹ :  اطلاعات حسابداری و تفاوت های اعتباری موسسات مالی: مطالعه موردی تونس

عنوان انگلیسی:

Accounting information and financial institutions’ credit spreads: the case of Tunisia

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله تاکنون ترجمه نشده برای سفارش ترجمه ی مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (کد مقاله:H498)

ثبت سفارش ترجمه تخصصی در تمامی رشته ها

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

هدف – هدف این مقاله بررسی دو پرسش پژوهشی است: آیا گزارش های حسابداری برای دارندگان اوراق قرضه به منظور ارزیابی ریسک اعتباری موسسات مالی ،اطلاعاتی مفیدی را فراهم می کند؟ متغیرهای حسابداری مرتبط با تفاوت های اعتباری(تفاوت در بازده بین دو اوراق قرضه با سررسید مشابه ، اما با کیفیت اعتباری متفاوت ) موسسات مالی چیست؟

طراحی / روش شناسی / رویکرد – نویسندگان تمام مدل های تفاوت های اعتباری را با تعیین اثرات ثابت با متغیر ساختگی سال،برآورد کردند.

یافته ها – یافته ها نشان می دهد که جریان نقدی موسسات مالی و ذخیره زیان وام (LLP) به طور معناداری با تفاوت های ارزش اوراق قرضه ارتباط دارند. نویسندگان معتقدند افزایش LLP اختیاری ، افزایش تفاوت های اعتباری را پیش بینی می کند ، که منعکس کننده یک ریسک پیش فرض بالاتر است. دارندگان اوراق قرضه همچنین واکنش منفی به افزایش LLP اختیاری نشان می دهند، به عنوان شواهدی مبنی بر اینکه موسسه مالی در مدیریت سودهای فرصت طلبانه یا مدیریت مالیات فعالیت می کند. در نهایت، نتایج نشان داد که رابطه بین داده های حسابداری و تفاوت های اعتباری برای اوراق قرضه با بازده بالا نسبت به اوراق قرضه با بازده کم، قوی تر است.

محدودیت ها / پیامدهای تحقیق – این مطالعه محدودیت های خاصی را به دلیل حجم نمونه و فراوانی داده ها دارد.

پیامدهای عملی – اول، این مقاله شواهد قوی برای همه متخصصان بازار در  رابطه با این که گزارش حسابداری مالی در پیش بینی ریسک اعتباری در بازارهای نوظهور مفید است، ارائه می دهد. دوم، این مقاله اهمیت افشای سیاست ها و شفافیت حسابداری موسسات مالی در بازارهای نوظهور را برجسته می کند. سوم، نتایج این مقاله مورد توجه تدوین کنندگان استاندارد و تنظیم کننده های مالی است. در نهایت باید شامل تعهدات نظارتی، به ویژه اجزای اختیاری LLP، برای کاهش تاثیرات دستکاری های حسابداری و فرصت طلبی مدیران شود.

اصالت / ارزش – اول، ادبیات پیشین با توجه به نقش کلیدی موسسات مالی در اقتصاد، بر این موسسات متمرکز نیست. دوم، این مقاله اولین پژوهشی است که به بررسی رابطه اعتبار اطلاعات حسابداری در بازارهای نوظهور (تونس) می پردازد.

کلیدواژگان: رتبه بندی اعتباری، ذخیر زیان وام اختیاری، تفاوت های اعتباری، حسابداری بانک، رابطه اعتباری، ذخیر زیان وام غیر اختیاری

  1. نتیجه گیری

در این مقاله رابطه متغیرهای حسابداری و تفاوت های اعتباری بازده اوراق قرضه موسسات مالی در تونس بررسی شده است. مطالعه در مورد بازار اوراق قرضه تونس جالب توجه است، زیرا دارای اطلاعات بسیار نامتقارن و ریسک بالا در مقایسه با بازارهای توسعه یافته مانند ایالات متحده آمریکا، ژاپن و برخی کشورهای اروپایی ، می باشد. بنابراین، بازارهای نوظهور مانند تونس برای آزمون این فرضیه  که گزارش های حسابداری، مشکلات مربوط به عدم تقارن اطلاعاتی را کاهش می دهد، مناسب می باشد، همانطور که در تئوری Duffie و Lando (2001) اشاره شده است،به خصوص با توجه به این که در مقایسه با سایر بازارهای نو ظهور، در تونس اطلاعات مربوط به اوراق قرضه و گزارش های حسابداری به صورت آزادانه و به راحتی قابل دسترس است…..

Abstract

Purpose – The purpose of this paper is to investigate two research questions: do accounting reports provide information that helps bondholders assess credit risk of financial institutions? What are the relevant accounting variables related to financial institutions’ credit spreads?

Design/methodology/approach – The authors estimate all models of credit spread by specifying fixed effects with year dummies.

Findings – The authors’ document that financial institutions’ cash flows and loan loss provisions (LLP) are significantly correlated with bond spreads. The authors observe that an increase in nondiscretionary LLP predicts an increase in credit spreads, as the former reflects a higher default risk. Bondholders also react negatively to an increase in discretionary LLP, viewed as evidence that a financial institution is engaged in opportunistic earnings or tax management. Finally, the authors demonstrate that the relationship between accounting data and credit spreads is stronger for high-yield bonds than for low-yield bond.

Research limitations/implications – This study has certain limitations due to the sample size and data frequency.

Practical implications – First, this paper provides strong evidence to all market participants that financial accounting reports are useful in forecasting credit risk in emerging markets. Second, the paper highlights the importance of disclosure policies and accounting transparency of financial institutions in emerging markets. Third, the results are also of practical interest to standard setters and financial regulators. The latter should consider monitoring accruals, especially the discretionary component of LLP, to mitigate the effects of accounting manipulations and managers’ opportunism.

Originality/value – First, the previous literature does not focus on financial institutions despite their key role in the economy. Second, the paper is the first to study the credit relevance of accounting information in emerging markets (Tunisia).

Keywords: Credit ratings, Discretionary loan loss provisions, Credit spreads, Bank accounting, Credit relevance, Nondiscretionary loan loss provisions

Introduction

The question of whether accounting information is reflected in banks’ stock prices has been extensively studied in the accounting literature (Beaver et al., 1989; Beaver and Engel, 1996; Ahmed et al., 1999; Liu and Ryan, 2006; Nichols et al., 2009). In particular, research has focussed on the importance of net income and loan loss provisions (LLP) in conveying information to investors. However, little is known about the relevance of financial institutions’ accounting information to the credit market (Beatty and Liao, 2014). A few studies have examined the credit relevance of firms’ accounting variables. Duffie and Lando (2001) develop an equilibrium model for bond prices in which accounting measures act as determinants of bond credit spreads because such measures mitigate asymmetric information availability. The authors highlight a flawed assumption made by traditional models, such as the Merton (1974) model, that investors are aware of the company’s assets and therefore can price its credit risk appropriately. However, investors are actually unable to observe the company’s assets, making accounting reports crucial in mitigating asymmetric information problems

  1. Conclusion

This paper investigates the relationship between accounting variables and the credit spread of bond yields of financial institutions in Tunisia. Investigating the Tunisian bond market is interesting, as it is characterised by highly asymmetric information and by high credit risk compared to more developed markets, such as the USA, Japan or certain European countries. Thus, emerging markets such as Tunisia are appropriate for testing the hypothesis that accounting reports mitigate the asymmetric information problem, as implied by the theory of Duffie and Lando (2001), especially given that in contrast to other emerging markets, data for bonds and accounting reports are freely and easily available in Tunisia.

Overall, we find compelling evidence that accounting variables reported by banks convey credit-relevant information to bondholders in Tunisia. We document that bondholders react positively to an increase in cash flows as it provides good news about future performance of the financial institution. Our results support a positive relationship between accruals and credit spreads as an increase in accruals is likely associated with lower cash flows and a higher risk of manipulation.

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات انگلیسی حسابداری

مقالات مدیریت مالی

مقالات سیستم های اطلاعات حسابداری

مقالات ریسک های اعتباری

مقالات ISI حسابداری مالی با ترجمه