اطلاعیه

مقاله انگلیسی حسابداری نرخ های ارز واقعی با استفاده از داده های میکرو

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۱۹ دارای ۴۰ صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد.

کد محصول: H398

سال نشر: ۲۰۱۹

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله: Journal of International Money and Finance

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی:  ۴۰ صفحه PDF

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی حسابداری ۲۰۱۹ :  حسابداری برای نرخ های ارز واقعی با استفاده از داده های میکرو

عنوان انگلیسی:

Accounting for Real Exchange Rates Using Micro-Data

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله تاکنون ترجمه نشده برای سفارش ترجمه ی مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (کد مقاله:H398)

ثبت سفارش ترجمه تخصصی در تمامی رشته ها

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

دوقطبی کلاسیک پیش بینی می کند که تمام واریانس های سری زمانی در نرخ ارز واقعی مجموع، برای کالاهای غیر مبادله ای در سبد شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) محاسبه می شود. زیرا کالاهای مبادله ای از قانون قیمت یکسان پیروی می کنند. در مقابل، اِنگل (۱۹۹۹) ادعا کرد که کالاهای مبادله ای برای همه واریانس ها محاسبه شده اند. این پژوهش  با استفاده از داده های میکرو و شناسایی قیمت های درست نهایی شامل هزینه های خود کالا و هزینه های جانبی و هزینه های ورودی های غیر تجاری برای خرده فروشی مانند فضای کار و کارگر ، ارزش مفهومی دوقطبی کلاسیک را دوباره برقرار می کند. ما همچنین به دقت نقش تجمع، سنجش هزینه های مصرفی و تخصیص شرایط کوواریانس،  در تفاوت بین یافته های ما و اِنجل را نشان می دهیم.

Abstract

The classical dichotomy predicts that all of the time-series variance in the aggregate real exchange rate is accounted for by non-traded goods in the consumer price index (CPI) basket because traded goods obey the Law of One Price. In stark contrast, Engel (1999) claimed the opposite: that traded goods accounted for all of the variance. Using micro-data and recognizing that final good prices include both the cost of the goods themselves and local, non-traded inputs into retail such as labor and retail space, our work re-establishes the conceptual value of the classical dichotomy. We also carefully show the role of aggregation, consumption expenditure weighting and assignment of covariance terms in the differences between our findings and those of Engel.

Introduction

One of the most robust facts in international nance is that bilateral real ex- change rates are highly variable over time, and typically more so the more vari- able the bilateral nominal exchange rate. Taking the benchmark of constant real exchange rates, or relative purchasing power parity (PPP), these facts in- dicate that goods markets are nationally segmented. The practical challenge in addressing this empirical fact with existing quantitative models is knowing where to place the frictions. In contrast to most trade models, consumers obtain the lion’s share of their consumption goods through intermediaries  brick-and-mortar retail stores  thus leading to an important role for a “dis- tribution” wedge. We argue that to fully appreciate the role of this form of market segmentation, highly disaggregate data are needed.

The reason is simple: at the level of aggregation of most consumer price index (CPI) sub-indices the underlying retail cost structure of a category of nal goods has a substantive mix of the cost of the traded inputs and the local inputs, obscuring their separate role in international relative price dynamics. The food sub-index (a traded good in Engels classi cation) is a prime example. Food consists mainly of two sub-categories: groceries and restaurant meals. The U.S. National Income and Product Accounts (NIPA) indicates that for grocery retailers, 36% of the cost is non-traded inputs while for the restaurant industry the share is 75%. Based on inputs, the classical dichotomy would treat groceries as traded goods and restaurant meals as non-traded services. Our approach indexes goods by their sector distribution share dramatically mitigating the impact of these arbitrary classi cations.

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات ترجمه شده حسابداری

مقالات ترجمه شده حسابداری مالی

مقالات ترجمه شده مدیریت مالی

مقالات ترجمه شده نرخ ارز