کارآموزی شیمی کارخانه حیات گازگیران

کد محصول ksh52

تعداد صفحات: ۲۲ صفحه فایل word

قیمت: ۴۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب
• تاریخچه و بیوگرافی کارخانه
• مراحل ساخت گازها
• خواص فیزیکی
• قابلیت اشتعال
• روش‌های تهیه اکسیژن
• الکترولیز آب
• نقش ازت و مشتقات آن در زندگی
• روش‌های تولید هوای مایع
• فریون
• مواد شیمیایی تصفیه شده
• اکسیژن‌دهی
• چادر اکسیژن
• تاثیر غلظت و فشار اکسیژن
• دستگاه‌ اندازه‌گیری خلوص اکسیژن
• خلوص اکسیژن گاز طبی
• ویژگی‌ها و روش‌های آزمون گاز اکسیژن طبی
• اندازه‌گیری خلوص گاز اکسیژن
• تعیین وضع موجود از لحاظ سیستم ایمنی و آتش‌نشانی
• وضع موجود از لحاظ سیستم سرویس‌دهی و نگهداری و تجهیزات
• میزان آگاهی کارکنان