گزارش کارآموزی در پتروشیمی ، واحد ملامین

کد محصول ksh28

تعداد صفحات: ۲۲ صفحه فایل word

قیمت: ۵۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب 
پیشگفتار
مقدمه و تعریف پتروشیمی
آشنایی با اصول ایمنی
تعریف ایمنی :
اهداف ایمنی :
آشنایی کلی با پتروشیمی خراسان :
الف) واحد یوتیلیتی (Utility Unit)
ب) واحد امونیاک
واحد اوره
واحد ملامین :
شرح کامل فرایند تولید کریستال – ملامین
نقش آمونیاک در راکتور:
نقش نمک مذاب :
خروجی T-3101 باید وارد درام شود ( علت استفاده از این تانک :
هدف از تعبیه این میکسر:
برج استرپری دی اکسید کر بن
استرینگ و جذب دی اکسید کربن
علت اضافه کردن نیتروژن به T-3103
تا اینجا بحث گازهای خروجی از T-3102 بود و از اینجا به بعد محلول ملامین خروجی از درام D-3106 را بررسی می کنیم.
هدف از طراحی برج آمونالایزر:
عملکرد درام ۱۱