کارآموزی شرکت پالایش گاز واحد بازیافت گوگرد

کد محصول ksh14

تعداد صفحات: ۴۵ صفحه فایل word

قیمت: ۹۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

معرفی شرکت پالایش گاز شهید هاشمی نژاد۴
معرفی شهرستان سرخس .. ۴
واحد بازیافت گوگرد .۵
مختصری در مورد گوگرد و خواص آن.. ۵
کاربرد ها…۶
تاریخچه ۶
ترکیبات ۶
فرآیند های مختلف بازیافت گوگرد… ۷
فرآیند پروکس.. ۷
فرآیند فروکس.. ۸
فرآیند گلود… ۸
فرآیند townsend 8
فرآیند shell sulfolane. 9
فرآیند کلاوس.۱۰
روش های مختلف فرآیند کلاوس…۱۲
شرح مختصر جریان گاز اسیدی در واحد بازیافت گوگرد… ۱۲
شرح عملیات در واحد بازیافت گوگرد. ۱۴
دمنده… ۱۴
توربین بخار. ۱۵
روغن کاری اجزا توربین. ۱۶
A.G.K.O.D 16
کوره واکنش.۱۹
عملیات Shut Down.. 21
دیگ بازیافت حرارت… ۲۴
کوالیسر… ۲۵
کانورتور..۲۶
کندانسور.. ۲۷
باز گرم کن ها ۲۹
زباله سوز. ۳۲
مخزن گوگرد مذاب…  ۳۵
سیستم بخار و آب کندانس ۳۶
آب تغذیه.. ۳۷
عملیات کیورینگ.. ۳۸
برنا مه راه اندازی عمومی ۳۸
توقف های اضطراری واحد… ۳۹
پیشنهاد های مطلوب..