خانه / گزارش کارآموزی / گزارش کارآموزی مهندسی مکانیک / کارآموزی صنایع اتومبیل راهنمای تعمیرات موتور TUJPK 206

کارآموزی صنایع اتومبیل راهنمای تعمیرات موتور TUJPK 206

کد محصول KME29

تعداد صفحات: ۶۳ صفحه فایل WORD

قیمت: ۱۳۰۰۰ تومان

فهرست مطالب
فصل اول:
باز و بسته موتور گیربکس ۳
نصب مجدد موتور و گیربکس ۹
فصل دوم:
باز و بست تجهیزات جانبی ۱۱
تسمه دینام ۱۳
باز و بست و پمپ هیدرولیک فرمان ۱۴
باز کردن سرسیلندر ۱۵
باز و بسته کردن متعلقات سرسیلندر ۲۰
مشخصات اجزاء سرسیلندر ۲۲
بستر متعلقات سرسیلندر ۲۸
باز و بست غلطک اسبکها ۳۱
بستن اسبکها ۳۲
نصب سر سیلندر ۳۳
نصب جرخ دنده میل بادامک و تسمه تایم ۳۶
فیلرگیری سوپاپها ۳۷
تنظیم کش تسمه تایم ۳۸
باز کردن قطعات بلوک سیلندر ۴۱
مشخصات اجزا موتور ۴۴
باز و بست شاتون و پیستون ۴۶
نصب رینگهای پیستون ۵۴
منابع