کارآموزی کارخانه کاشی طوس

کد محصول KME26

تعداد صفحات: ۴۵ صفحه فایل WORD

قیمت: ۱۰۰۰۰ تومان

فهرست مطالب

فصل اول: شرح مختصری درباره تولید کاشی

واحد سنگ شکن ۴
باکس فیدر ۵
بالمیل دوغاب ۶
اسپری درایر ۸
واحد پرس ۱۱
واحد کوره ۱۲
فریت سازی ۱۸
تولید لعاب ۱۹
باند لعاب ۲۱
پخت لعاب ۲۵
واحد سرت ۲۵
پخت سوم ۲۵
آزمایشگاه ۲۶
کنترل کیفیت ۲۹
پیوست

فصل دوم: شرحی در مورد سیستم برق رسانی به کارخانه
شمای تک خطی سیستم برق رسانی
توضیحات

فصل سوم: شرح وظایف پرسنل واحد برق
واحد برق
رفع مشکلات برقی ۳۷
بازدید در هر شیفت ۴۱
بازدیدهای روزانه و انجام بازدیدهای دوره ای