خانه / گزارش کارآموزی / گزارش کارآموزی مهندسی مکانیک / کارآموزی معرفی شرکت چینی تقدیس

کارآموزی معرفی شرکت چینی تقدیس

متن کامل این فایل موجود نیست

فهرست مطالب

معرفی شرکت چینی تقدیس:
مقدمه
تعریف چینی مظروف
فراورده های سرامیکی
سرامیک از واژه یونانی کراموس به معنی (خاک رس پخته شده)ریشه میگیرد.
انواع خاک های مصرفی :
ترکیبات مهم مورد استفاده در بدنه و لعاب چینی
۱- سیلیس :
۱- تهیه مواد :
۲- آماده سازی :
۱- بالمیل بدنه
۲- بالمیل لعاب
بلانجر:
spray drier ‌ :
۱-کوره بیسکویت :
۲-کوره لعاب :
۳-کوره دکور
فیلتر پرس :
اکسترودر :
۱-حلزونی اول
۲-وکیوم
۳-حلزونی دوم
واحد ریخته گری :
واحدقالب سازی:
واحد مدلسازی:
قالب های ممبران:
قالب های اپکسی:
واحد پرداخت :
الف) پرداخت ریخته گری:
ب) پرداخت فرمی:
پرداخت نعلبکی:
واحد پرس:
پرس عمودی :
مزایای روش پرس :
واحد فرمینگ:
دستگاه اکسترودر(extro der):
دستگاه نورول:
روش کار:
دستگاه نعلبکی زن:
واحد لعاب زنی:
خواص دوغاب لعاب:
واحد کوره:
تعداد واگنها:
واحد آزمایشگاه:
تست زبره:
تست شوک:
تست پلاستیسیته:
تست دفرمگی:
تست گچ:
نسبت گچ به آب
سفید سنجی:
دانه بندی گرانول:
شره سنج:
واحد درجه بندی:
نقایص هر درجه:
واحد دکور:
واحد فوم سازی:
واحد سند پلاست:
انواع ستر ها:
الف)آلمانی :
ب)تایوانی :
واحدکنترل کیفیت(QC) :
کیفیت
کنترل
الف)آزمون های فیزیکی:
ب)آزمون شیمیایی:
ج)بسته بندی و نشانه گذاری:
۲-نشانه گذاری
منابع و مآخذ: