پارس پروژه (پرتال پروژه های دانشگاهی)

KSG41- کارآموزی صنعت کمپوت و کنسروسازی

کد محصول KSG41

فایل WORD

63 صفحه

13000 تومان

فهرست مطالب

مقدمه:
1- واکنش های  قهوه ای شدن:
1-1 واکنش مایلارد:
1-1-1 اثر عوامل مختلف بر واکنش مایلارد:
1-1-1-1 رنگ:
1-1-1-2 بو ومزه: 
1-1-1-3 قدرت احیا کنندگی پرملانوئیدها:
 1-2 کاراملیزاسیون:
 1-3- اکسایش اسید اسکوربیک:
1- 4  واکنش های تخریبی کلروفیل:
1- 5 روش های جلوگیری از قهوه ای شدن غیرآنزیمی: 
1- 6  قهوه ای شدن آنزیمی:
1- 6- ترکیبات فنولی:
1-6-2 پلی فنول اکسیداز:
1-6-3 اکسیژن:
1- 7 جنبه های سودمند و زیان آور قهوه ای شدن آنزیمی:
1- 8- روش های جلوگیری از قهوه ای شدن آنزیمی:
I. جلوگیری از عمل آنزیم یا غیر فعال سازی آن.
II. حذف یا تغییر شکل سوبسترا.
III. ترکیبی از هر دو روش.
2 - قهوه ای شدن آنزیمی در سیب و فرآورده های آن:
2-1 - عوامل مؤثر برقهوه ای شدن آنزیمی سیب و فرآورده های آن :
2- 1- 1- ترکیبات فنولی سیب:                                   
2- 1- 1- 1- کیفیت فنولی سیب:
2-1-1-2 کمیت فنولی سیب:
2-1-1-3 تغییرهای فنولی در سطح اجزای سلولی:
2-1-1-4 تغییرهای فنولی در سطح بافت:
2-1-1-5 تغییرهای فنولی درسطح واریته:
2- 1- 1- 6  اثررسیدن ومرحله پس از برداشت: 
2-1-1-7 تاثیر فاکتورهای خارجی و داخلی در طی برداشت و نگهداری:
2-1-2- پلی فنول اکسیداز سیب:
2-1-2-1 وزن مولکولی:
2-1-2-2 تعیین فعالیت:
2-1-2-3 تعیین محل:
2-1-2-4 استخراج:
2-1-2-5 تغییر فعالیت پلی فنول اکسیداز در سطح بافت:
2-1-2-6 تغییر فعالیت پلی فنول اکسیداز در سطح واریته:
2-1-2-7 اثر رسیدن بر فعالیت پلی فنول اکسیداز:
2-1-2-8 ویژگی های سنتیکی پلی فنول اکسیداز:
2-1-2-8-1 سوبسترای فنولی:
2-1-2-8-2 اکسیژن:
2-1-2-8-3 PH و دما:
2-1-2-9 واکنش های ثانویه مؤثر بر اورتوکینون ها:
2-1-3 فاکتور های دیگر:
2-1-3-1 اکسید اسکوربیک در سیب:
2-1-3-2 پراکسیداز در سیب:
2-2 رابطه بین سرعت قهوه ای شدن و عوامل مؤثردر قهوه ای شدن آنزیمی:
2-2-1 روش های ارزیابی قهوه ای شدن آنزیمی:
2-2-2- قابلیت قهوه ای شدن وعوامل مؤثر برآن:
2-3 روش های پیشگیری از قهوه ای شدن آنزیمی سیب و فرآورده های آن:

 

راهنمای خرید

نحوه ی خرید

 شماره پشتیبانی و تلگرام 09372555240

 1- پرداخت اینترنتی: برای پرداخت اینترنتی اینجا کلیلک کنید

2.کارت به کارت: با استفاده از پایانه های خود پرداز مبلغ محصول را به شماره کارت زیر انتقال داده و سپس  4 رقم آخر کارت،ادرس ایمیل و کد محصول را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید  6104337867130005 به نام علی اصغر رحیمی موحد بانک ملت

3: واریز نقدی به شماره حساب  ۱۲۶۰۸۹۳۱۴۵ وسپس شماره فیش ادرس ایمیل و کد محصول  را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید