کارآموزی شرکت گلریزان تولید کننده مربا و ترشیجات

کد محصول KSG36

تعداد صفحات: ۲۰ صفحه فایل WORD

قیمت: ۴۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

فصل اول
مقدمه       ……………. ۸ـ ۲

فصل دوم
۱ـ۲ مراحل تولید مربای هویچ………..   ۹
۱ـ۱ـ۲ اتاق سرتینگ (اتاق تمیز کردن )  …….۱۰
۲ـ۱ـ۲ دستگاه خردکن  …………. ۱۰
۳ـ۱ـ۲ دیگ پخت  …………. ۱۲ـ۱۱
۴ـ۱ـ۲ شستشوی شیشه ها………..       ۱۲
۵ـ۱ـ۲ دستگاه فیلر (دستگاه پرکن ) ……..   ۱۳
۶ـ۱ـ۲ دستگاه رل زن (قلاف زن )……. …    ۱۴
۷ـ۱ـ۲ اتیکت زن  ……………    ۱۴
۸ـ۱ـ۲ بسته بندی و انبار………..  ۱۷ـ۱۴