کارآموزی صنایع غذایی تولید روغن

کد محصول KSG4

تعداد صفحات: ۳۰ صفحه فایل WORD

قیمت: ۶۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب 
مقدمه
پنبه دانه
خط تولید
آزمایشات
رطوبت پنبه دانه :
رطوبت کنجاله
خاکستر :
درصد چربی کنجاله
اندازه گیری پروتئین کنجاله
هضم
تقطیر
تیتراسیون
حدود آزمایشات شیمیایی انجام شده :