پیش گزارش و آزمایش مدار منطقی

کد محصول KT27

تعداد صفحات: ۳۷ صفحه فایل WORD

قیمت: ۵۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

آزمایش۱- ” ساختن چند مدار منطقی ترکیبی توسط گیت های منطقی ”
آزمایش ۲ – ” طراحی مدارات منطقی ترکیبی ”
آزمایش ۳ – ” مقایسه کننده ”
آزمایش ۴ – ” دیکودرها و اینکودرها ”
آزمایش ۵- ” دی مالتی پلکسر و مالتی پلکسر ”
آزمایش ۶ – ” مدارات جمع کننده(H.A & F.A ) ”
آزمایش ۷ – ” واحد محاسبات منطقی (ALU) ”
آزمایش ۸ – ” فلیپ فلاپ ها ”
آزمایش ۹ – ” شیفت رجیستر و کاربرد های آن ”
آزمایش ۱۰-” شمارنده ها ”
آزمایش ۱۱- ” شمارنده BCD ”
آزمایش ۱۲ -” ساختن گیت منطقی با المان الکترونیکی “