کارآموزی کامپیوتر در آموزشگاه کامپیوتر فرایند روال

کد محصول KT21

تعداد صفحات: ۵۰ صفحه فایل WORD

قیمت: ۱۰۰۰۰ تومان 

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب
فصل اول:اشنایی با محل کارآموزی
مقدمه ۱
چارت سازمانی ۲
کروکی محل کارآموزی ۴
فصل دوم : ارزیاتبی آموخته و تجز یه و تحلیل آموخته ها
تعریف کامپیوتر ۶
آموزش پارتیشن بندی از طریق بوت ویندوز ۱۶
نصب کارت شبکه ۳۲
مقدمه ای بر شبکه های کامپیوتری ۳۳
تقسیم بندی شبکه ها ۳۴
معرفی دو مدل شبکه DOMAIN و WORKGROUP 35
نام گذاری کامپیوترها ۳۷
اشتراک چاپگر ۳۹
اشتراک اینترنت ۴۰
ایجاد کنسول مدیریتی ۴۴
راهنمایی نصب آنتی ویروس ۴۵
حالت ها و مدل های رنگ ۴۶
فصل سوم : گزارشات کارآموزی
گزارشات کارآموزی ۴۹