گزارش کارآموزی کامپیوتر آژانس هواپیمایی ارم کیش

کد محصول KT16

تعداد صفحات: ۲۰ صفحه فایل WORD

قیمت: ۵۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید
مجوز آژانسهای بند الف : – ۲ –
مراحل رزرو و صدور بلیت: (داخلی) – ۲ –
مراحل استرداد بلیت : – ۴ –
رزرو بلیت : – ۵ –
تعرفه استرداد بلیتهای داخلی : – ۶ –
مجوز آژانسهای بند ب : – ۸ –
مدیریت فنی : – ۹ –
مراحل رزرو تور داخلی : – ۱۱ –
مراحل رزرو تورهای خارجی : – ۱۳ –
تور دبــی : – ۱۴ –
مراحل اخذ ویزا :(دبی) – ۱۵ –