کارآموزی کاردانی گرافیک

کد محصول KT7

تعداد صفحات: ۱۵ صفحه فایل WORD

قیمت: ۳۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب 
مشخصات
مقدمه
تشکر
فصل اول : آشنایی کلی با کارآموزی
فصل دوم ارزیابی بخش های مرتبط با رشته علمی کارآموزی
فصل سوم آزمون آموخته