گزارش کارآموزی حسابداری بانک کشاورزی

کد محصول:khs64

تعداد صفحات: ۵۰ صفحه word

قیمت: ۱۰۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

.: فهرست مطالب :.

معرفی بانک…. ۵

چکیده ای از دستاوردهای بانک…. ۵

نوآوریهای بانک…. ۶

بخشی از موفقیت‌های بانک…. ۷

بانک برتر سال ۲۰۰۶. ۷

شرحبانک برتر سال ۲۰۰۵. ۸

EUROMONEY.. 8

دریافتگواهینامه استاندارد ISO 9001. 9

تقدیر از سوی جشنواره شهید رجایی… ۹

دریافت لوح تقدیر و کسب رتبه اول در دومین جشنواره خدمات رسانیو پاسخگویی… ۱۰

iso چیست… ۱۱

خط مشی کیفیت بانک کشاورزی… ۱۱

مقدمه ای برای استقرار سیستم مدیریت کیفیت فراگیر T.Q.M…. 12

اصول مدیریت کیفیت (Q.M principal)13

۱-نحوه استقرار سیستم مدیریت کیفیت در واحدهای منتخب بانک کشاورزی… ۱۳

منافع حاصل از استقرار سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001 : 2000 در بانک عبارتند از۱۵

مقدمه ای برای استقرار سیستم مدیریت کیفیت فراگیر T.Q.M…. 15

الف – خط مشی کیفیت بانک کشاورزی ۱۹

ب – ویژگی عمده طرح استقرار سیستم مدیریت کیفیت در واحدهای منتخب بانک…. ۲۰

فرایند منابع ۲۱

فرآیند اندازه گیری تجزیه ، تحلیل و بهبود ۲۲

۲-نحوه تضمین و توسعه سیستم مدیریت کیفیت در واحدهای منتخب بانک کشاورزی ۲۳

شرح وظایف مسئول تضمین کیفیت واحدهای منتخب بانک کشاورزی ۲۴

خط مشی کیفیت بانک کشاورزی… ۲۸

مردم و مشتریان ۲۹

قسمت دوم. ۳۱

مقدمه. ۳۱

بخش اول- پیدایش پول.. ۳۱

بخش دوم- ویژگی‌های پول.. ۳۴

بانکداری… ۳۵

بخش اول- تاریخچه پیدایش بانکداری… ۳۶

دریافت وپرداخت… ۳۹

استفاده کنندگان درون سازمانی ۴۰

استفاده کنندگان برون سازمانی  ۴۱

معرفی انواع وام و مساعده۴۳

محاسبه عیدی و تسویه مالیاتی پرسنل.. ۴۴

کاربرد رایانه در حسابداری… ۴۵

نحوه محاسبات مزایا و کسورات حقوق پرسنل قراردادی بانک…. ۴۸

الف: مزایای حقوقی… ۴۸

ب: کسورات حقوقی… ۵۰