اطلاعیه

کارآفرینی صنعت مبلمان

کد محصولKAR162

تعداد صفحات: ۳۰ صفحه فایل word

قیمت: ۱۸۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

مقدمه    ۳

صنعت مبلمان ، از سنت به مدرن   ۳

توسعه تاریخی :  ۶

روش های تبلیغاتی و بازاریابی :    ۹

توجیه اقتصادی : ۱۰

وضعیت صنعت چوب و مبلمان ایران         ۱۱

روش تأمین منابع مالی :    ۱۳

مشخصات نیروی انسانی :            ۱۳

چارت تشکیلاتی و سازماندهی :   ۱۴

مبلمان شهری یکپارچه :   ۱۴

۳- سابقه تاریخی            ۱۵

مبلمان شهر        ۱۵

کروکی کارگاه  ۱۷

فهرست تجهیزات مورد نیاز :        ۱۸

فهرست مواد مصرفی :     ۱۹

برآورد هزینه حقوق :      ۲۰

وضعیت بازار      ۲۱

صورت حساب سود ( زیان )        ۲۶

برآورد سرمایه    ۲۷

بازپرداخت بدهی ها :      ۲۹

نمودارفروش ، سود ، هزینه ها :    ۲۹

برنامه زمان بندی اجرای پروژه :    ۳۰

ابتکاری بودن محصول :   ۳۱

میزان مفید بودن برای جامعه :       ۳۱

میزان اشتغال زایی :         ۳۱

گروهی بودن کار :         ۳۱

مشکلات تولید و صادرات مبلمان و مصنوعات چوبی          ۳۲