پاورپوینت فصل اول تئوری های حسابداری هندریکسن

کد محصول: PWH51

قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

موضوع سمینار:

پاوروینت فصل اول تئوری های حسابداری هندریکسن

فرمت فایل :پاورپوینت – powerpoint

تعداد اسلاید:  ۲۱

بخشی از پاورپوینت

تعریف تئوری: ۱.مجموعه ای از دلایل منطقی در غالب اصول کلی و عام و مرتبط به هم که از آن به عنوان مرجع عمومی ارزیابی رو ش های حسابداری راهنمای توسعه و تکمیل آنها و ارایه روشهای جدید استفاده میشود.

۲.تئوری حسابداری به عنوان مجموعه ای از فرضیات مبنا –تعاریف،اصول و مفاهیمی که زیر بنای تدوین استانداردها توسط مراجع مربوطه است تعریف شود،از دیدگاه عملی تئوری حسابداری به بهبود حسابداری و مطلوبیت گزارش گری و ارائه صورت های مالی کمک میکند.

فهرست مطالب:

تعریف تئوری

روش های ارائه تئوری حسابداری

دیدگاه مالیاتی

دیدگاه قانونی:

دیدگاه مبتنی بر اصول اخلاقی:

دیدگاه اقتصادی:

اقتصاد کلان:

اقتصاد خرد:

حسابداری سنجش مسئولیتهای اجتماعی شرکت:

دیدگاه رفتاری:

دیدگاه ساختاری:

طبقه بندی حسابداری

تئوری به عنوان زبان:

تئوری از دیدگاه شیوه استدلال:

تئوری به عنوان یک دستور :