پاورپوینت مسئولیت ها و هدف های حسابرسی

کد محصول: PWH40

قیمت: ۸۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

موضوع سمینار:

پاورپوینت رشته حسابداری : مسئولیت ها و هدف های حسابرسی

فرمت فایل :پاورپوینت – powerpoint

تعداد اسلاید:  ۳۰

بخشی از پاورپوینت:

مسئولیت حسابرسان در کشف اشتباهات با اهمیت :

استانداردهای حسابرسی تمایزی بین مسئولیت های حسابرس در جستجوی اشتباه و تقلب قائل نمیشود. حسابرس باید درباره اینکه آیا صورتهای مالی عاری از هر گونه تحریف با اهمیت است یا خیر اطمینان معقول ارائه کند. اغلب کشف تقلب نسبت به کشف اشتباه دشوارتر است زیرا مدیریت یا کارکنانی که مرتکب تقلب می شوند می کوشند آن را پنهان کنند اما دشوار بودن کشف، مسئولیت حسابرس را در برنامه ریزی و اجرای صحیح حسابرسی برای کشف آنها تغییر نمی دهد.

فهرست مطالب:

گام های رسیدن به هدفهای حسابرسی:

گام اول هدفها و مسئولیتهای حسابرسی را بشناسید:
مسئولیت حسابرسان در کشف اشتباهات با اهمیت :
تقلب ناشی از گزارشگری متقلبانه در مقایسه با سوءاستفاده از دارایی ها:

مسئولیت حسابرسان در ارزیابی رعایت قوانین و مقررات در حسابرسی صورتهای مالی :

موارد عدم رعایت قوانین و مقرراتی که باید در تهیه صورتهای مالی به آنها توجه شود:

موارد عدم رعایت قوانین و مقرراتی که در تعیین موارد افشاء در صورتهای مالی موثر است:

نحوه عمل حسابرس در مواردی که از احتمال عدم رعایت قوانین و مقررات آگاه می شود:

نحوه گزارش موارد عدم رعایت قوانین و مقررات به استفاده کنندگان از صورتهای مالی :

نحوه گزارش موارد عدم رعایت قوانین و مقررات به مقامات ذیصلاح قانونی :

عدم رعایت قوانین و مقررات و انصراف از کار حسابرسی :

گام دوم، صورتهای مالی را به چرخه ها تقسیم کنید:

تعیین هدف های حسابرسی

گام دوم، صورتهای مالی را به چرخه ها تقسیم کنید:

گام سوم، ادعاهای مدیریت درباره صورتهای مالی را بشناسید:

ادعاهای مربوط به گروههای معاملات:

ادعای مربوط به مانده حسابها:

ادعاهای مربوط به ارائه و افشا:

گامهای ۴و۵ هدفهای عمومی و خاص حسابرسی مربوط به گروههای معاملات، مانده حسابها و موارد افشا را بشناسید:

هدفهای حسابرسی مربوط به مانده حساب ها

هدف های حسابرسی مربوط به ارائه و افشا

چگونه هدفهای حسابرسی برآورده می شود:

مرحله اول: رویکرد حسابرسی را برنامه ریزی و طراحی کنید:

مرحله دوم: آزمون کنترلها و آزمون جزئیات گروههای معاملات را اجرا کنید

مرحله سوم: روشهای تحلیلی و آزمون جزئیات مانده حسابها و موارد افشا را اجرا کنید:

مرحله چهارم: حسابرسی را تکمیل و گزارش حسابرس را صادر کنید: