پاورپوینت ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمی QSPM

کد محصول: PWM30

قیمت: ۱۰۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

موضوع سمینار:

پاورپوینت درباره مدیریت استراتژیک : ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمی QSPM

فرمت فایل :پاورپوینت – powerpoint

تعداد اسلاید:  ۳۸

فهرست مطالب:

مقدمه

تعریف

چارچوب تدوین استراتژی و روش اجرای آن

مراحل و الگوی جامع مدیریت استراتژیک بطور کلی شامل:

فرایندعمومی برنامه ریزی استراتژیک

تدوین ارکان جهت ساز: (ماموریت)

مثال: بیانیه ماموریت شرکت دپون (Dupont)

(آرمان)

(ارزش)

شناخت محیط

برنامه ریزی استراتژیک

برخی از مدل‌های برنامه‌ریزی استراتژیک

ماتریس ارزیابی عوامل خارجی (EFE)

پنج گام تهیه ماتریس ارزیابی عوامل خارجی

بررسی عوامل خارجی شرکت نمونه

شناخت محیط داخلی صنعت

ماتریس ارزیابی عوامل داخلی (IFE)
پنج گام تهیه ماتریس ارزیابی عوامل داخلی

بررسی عوامل خارجی شرکت نمونه

ماتریس بررسی مقایسه‌ای رقابت (CPM)

مدل تحلیل SWOT

تعریف ماتریس برنامه ربزی استراتژیک کمی :

ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمی (QSPM)

مراحل پیاده سازی ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمی) (QSPM

محدودیتهای QSPM

نتیجه گیری:

منابع