اطلاعیه

رفتار مصرف کننده آنلاین-مبانی و چارچوب نظری، پیشینه تحقیق داخلی و خارجی

کد محصول: PMD129

تعداد صفحات :    ۴۳  صفحه

فرمت فایل WORD

قیمت:    ۲۹۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

مبانی و چارچوب نظری، پیشینه تحقیق داخلی و خارجی در مورد رفتار مصرف کننده آنلاین  

 فهرست مطالب

۲-۱-۵  رفتار مصرف کننده آنلاین   ۱

۲-۱-۵-۱ چگونه وب رفتار مشتریان را تغییر می‌دهد؟       ۳

۲-۱- ۵-۲ دلایل مطالعه رفتار مصرفکننده   ۵

۲-۱-۵-۳ خریدار اینترنتی یا مرورگر اینترنتی        ۵

۲-۱- ۵-۴  خصوصیات مصرفکننده  ۶

۲-۱- ۵ -۵  پذیرش خرید اینترنتی توسط کاربران   ۷

۲-۱- ۵-۵-۱ فرایند پذیرفته شدن فناوری   ۷

۲-۱-۵- ۵-۲  دو دیدگاه کلی در فرایند پذیرش خرید اینترنتی     ۹

۲-۱- ۵-۶ خرید آنلاین        ۹

الف) مزایای خرید آنلاین      ۹

ب)  معایب خرید آنلاین       ۱۱

ج) خرید گروهی آنلاین        ۱۳

۲-۱-۶  عوامل موثر بر رفتار خرید اینترنتی  ۱۴

۲-۲پیشینه تحقیق    ۳۵

۲-۲ -۱  بررسی پایاننامه های داخلی مرتبط ۳۵

۲-۲-۲  بررسی پایاننامه های خارجی مرتبط ۳۸

منابع و مأخذ:  ۴۳

جداول و نمودارها

شکل ۲-۵: چارچوب رفتار مصرفکننده آنلاین         ۳

شکل ۲-۶: فرایند پذیرش فناوری خانلری لاریمی، (۱۳۸۸)  ۸

شکل ۲-۷ :مدل خلاصه شده عوامل موثر بر خرید آنلاین(چنگ و همکاران، ۲۰۰۵)      ۱۵

شکل ۲-۸ مدل ارتباطی رفتار خرید آنلاین  (پارک و کیم، ۲۰۰۳)  ۱۶

شکل ۲-۹: چارچوب تحقیق لیانگ و هوآنگ (۱۹۹۸)        ۱۷

شکل ۲-۱۰: مدل فرآیندی خرید اینترنتی، مای سو و همکاران (۲۰۰۵)         ۱۸

شکل ۲-۱۱: مدل تحقیق ویجایاساراتسی (۲۰۰۲)   ۱۹

شکل ۲-۱۲: تعمیم یافتهی مدل پذیرش تکنولوژی، ها و استوئل، (۲۰۰۹)         ۲۱

شکل۲-۱۳ : مدل پیشنهادی تحقیق وو (۲۰۰۳)     ۲۳

شکل ۲-۱۴: مدل مفهومی تحقیق سیترین و همکاران (۲۰۰۰)      ۲۴

شکل ۲-۱۵: مدل مفروض در تحقیق میازاکی و فِرناندِز (۲۰۰۱)     ۲۵

شکل ۲-۱۶: مدل تحقیق لیان و لین (۲۰۰۸)         ۲۷

شکل ۲-۱۷: مدل مفروض در تحقیق ریچارد و همکاران (۲۰۱۰)    ۲۹

شکل ۲-۱۸ : سوامیناتان و همکارانش (۱۹۹۹)       ۳۰

شکل ۲-۱۹: چارچوب مفهومی درک ارزش مشتری در زمینه تجارت الکترونیکز.چن و دوبینسکی (۲۰۰۳) ۳۲

شکل شماره ۲ – ۲۰ : مدل توصیفی از فرایند خرید آنلاین س.ج. چن و چنگ (۲۰۰۳) ۳۳

شکل ۲-۲۱ : رابطه بازاریابی اینترنتی،هاکیو و همکاران (۲۰۰۹)    ۳۴

بخشی از پروژه

۲-۱-۵  رفتار مصرف کننده آنلاین

رفتار مصرف کننده آنلاین مطالعه ی فرایندهایی را در برمی گیرد که در آن افراد یا گروه ها از کالاها، خدمات و ایده ها به منظور ایجاد رضایت و تامین نیازها و خواسته ها استفاده می کنند (عابدی، ۱۳۸۸). به منظور تحلیل تمایلات خرید آنلاین، چِن و چانگ  (۲۰۰۳) روی پنج عامل مهم که تمایلات خرید آنلاین را توصیف میکند، تمرکز کردند: ویژگی های فرد/ مصرف کننده، تاثیرات محیطی، ویژگی های محصول/خدمت، ویژگی های رسانه و ویژگی های واسطه. آنها روابط میان این پنج عامل و سه گام کلیدی لازم برای تشویق خرید آنلاین تکرار شونده را ساختند. این روابط در شکل ۲-۵  نشان داده شده است (یوون، ۲۰۰۷).

تاثیر فناوری اطلاعات بر رفتار مصرف کننده بر کسی پوشیده نیست. بدون شک میان رفتار مصرف کننده آنلاین و رفتار مصرف کننده سنتی تفاوت وجود دارد. چراکه مصرف کنندگان آنلاین نه تنها مصرف کننده بلکه استفاده کننده از کامپیوتر نیز هستند. به علاوه به دلیل آنچه که به خاطر خرید آنلاین در محیط های مجازی رخ می دهد، مصرف کنندگان آنلاین بسیاری از فعالیت های خرید آنلاین را از دست می دهند. برای مثال، مصرف کنندگان آنلاین ارتباطات رو در رو یا حواس پنجگانه (دیدن، لمس کردن، چشیدن، بوییدن و شنیدن) محصولات را ندارند و بنابراین معمولا از خوشی و تفریح موجود در فروشگاه های فیزیکی محروم هستند. فقدان ارتباطات کارامد و محرک های مربوط به خوشی می تواند منحر به تاثیرات منفی متعددی مانند اعتماد کم و ریسک ادراک شده زیاد همانند ناکامی در محیط های آنلاین شود (چِن ، ۲۰۰۰).

کیین  و همکاران (۲۰۰۴) و مایلز  و همکاران (۲۰۰۰) معتقد بودند که خرید آنلاین فقط گام های متنوع خرید سنتی را -مخصوصا تصمیم گیری- تسهیل می کند و این نشان می دهد که تنها تفاوت مصرف کنندگان آنلاین و برون خط، میل به راحتی و حفظ وقت است. البته قابل ذکر است که رفتار مصرف کننده آنلاین هم از منظر رفتار مصرف کننده سنتی و هم سیستم های اطلاعاتی مطالعه شده است. دو دیدگاه عمومی که بطور گسترده پذیرفته شده اند، دیدگاه متمایل به مصرف-کننده و دیدگاه متمایل به تکنولوژی است.

۲-۱-۵-۱ چگونه وب رفتار مشتریان را تغییر می‌دهد؟

همان‌طوریکه وب اعمال بازاریابی راتغییر داده است.  عوامل مهم زیر را نیز تغییر داده است:

الف) همکاری

    با افزایش استفاده از اینترنت، نقش مشتریان در فرایند ارضاء نیازهایشان   افزایش  می‌یابد.یعنی منجر به همکاری(بین مشتریان وبازاریابان ‌می‌شود). به عبارت دیگر همکاری عبارت است از:تعامل مشتریان و بازاریابان در مواردی از قبیل طراحی، تولید و مصرف محصول و خدمت. این فرایند‌ها را درخدمات دیده می‌شود (مانند اصلاح سر) اما برای محصولات فیزیکی بیشتر. برای مثال در سالهای آتی، مشتریان جنرال موتور GM قادرخواهند بود تولید اتومبیل دلخواهی خود را بر اساس ویژگیهای مورد نظرشان سفارش دهند. جنبه کلیدی بازاریابی همکاری تعامل مشتری -شرکت به واسطه زیرساختار کلیدی اینترنت خواهد بود.

ب)  قابلیت  دسترسی جغرافیایی د رمقابل قابلیت دسترسی جهانی  :

زمانی که در یک جهان فیزیکی (بدون اینترنت) زندگی می‌‌کنیم، موقعیت یا محل جغرافیایی منابع برای مصرف کنندگان حیاتی است. هنگامی که بازارها از بازارهای محلی به بازارهای ناحیه‌ای یا ملی تکامل می‌یابند معمولا خریداران و فروشندگان نیزتغییر می‌کنند و در محل جغرافیایی یکسانی نخواهند بود.

    این جدایی جغرافیایی منجر می‌شود مشتریان به دنبال واسطه هایی در محل جغرافیایی باشند که  در برآورده‌ کردن علائق مصرف‌کنندگان در زمینه‌های اطلاعات، ارتباطات،معاملات، جابه ‌جایی کالاها و خدمت به مشتری پیشگام ‌باشند. سختی و هزینه‌های بدست آوردن دارایی‌های محلی (که مشتریان می‌باشند) به ظهور مجموعه‌ کوچکی از واسطه‌ها و خرده‌ فروشان بزرگ منجرشده است. مشتریانی که از اینترنت استفاده می‌نمایند، مقداری از وابستگی‌های محلی‌شان را کاهش داده‌اند. اینترنت به مشتریان سازمانی (علی‌رغم تاکید بر نیروهای فروش محلی یاجغرافیایی) اجازه داده است که به سرعت آماده سفارش دهی، پشتیبانی فنی مستقیم باشند.

به طور مشابه بیشتر تبلیغات فعلی مشتریان،  به صورت محلی خاص (مانند روزنامه‌های محلی،رادیو و تلوزیون محلی) و ملی خاص (مانند بیشتر مجلات، رادیو  و تلوزیون ملی) است. با اینترنت، مشتریان وارد عصر جدید اطلاعات مستقیم  می‌شوند. چون آنها می‌توانند صفحات وب را جستجو کرده و به طور مستقیم با بازاریابان (بر اساس نیازشان) ارتباط برقرار کنند.

ج) دسترسی شخصی در مقابل دسترسی با واسطه اطلاعاتی  :

    مشتریان با تهدید اطلاعات مازاد  روی اینترنت، مواجه می‌باشند. بنابراین به دنبال واسطه‌های جدید و واسطه‌های اطلاعاتی می‌باشند. واسطه اطلاعاتی یک واسطه اینترنتی (مبتنی بر وب) می‌باشند که اطلاعات مورد علاقه مشتریانشان را جمع‌آوری کرده و در اختیار آنها قرار می‌دهند.از دید مشتریان(برای مشتریان)، واسطه‌های اطلاعاتی مانند یک خرده فروش اینترنتی (روی وب) می‌باشند، به آنها اجازه می‌دهند تا اطلاعات بدست آورده و اطلاعاتشان را بر حسب مورد مقایسه نموده و معاملاتشان روی وب را انجام دهند،آمازون مثالی از یک واسطه اطلاعاتی است.

د)  زمان ثابت در برابر زمان متغیر :

    هرچند که قبلا بازاریابان، خرده فروشان یا خریداران به طور سنتی زمان معامله را تعیین می‌کردند. ولی امروزه زمان برای مشتریان نیز حیاتی و مهم می‌باشد. مشتریان خواهان انعطاف‌پذیری بیشتری در تعاملاتشان با بازاریابان می‌باشند.مشتریان به طور فزاینده ای از اینترنت استفاده می‌کنند تا معاملات فوری (بدون صرف وقت) را انجام دهند. تحقیقات نشان می‌د‌هد که بیشتر مشتریان تمایل دارندکه به اطلاعات، ارتباطات، معاملات و خدمات اساسی مشتریان دسترسی ۲۴ ساعته داشته باشد. بعلاوه،اینترنت به مشتریان اجازه می‌دهد تا دسترسی سریعتری به اطلاعات داشته باشند. مشتریان پی برده‌اند که اعمال سنتی بازاریابی در عصر وب،(از قبیل تبلیغات انبوه) کارایی کمتری دارد و برای اهداف”اقتصاد دانشی ” ایده‌آل نیست.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.