اطلاعیه

خانواده و ماهواره – مبانی و چارچوب نظری، پیشینه تحقیق داخلی و خارجی

کد محصول:PSR109

تعداد صفحات :   ۵۱   صفحه

فرمت فایل WORD

قیمت    ۲۷۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

مبانی و چارچوب نظری، پیشینه تحقیق داخلی و خارجی در مورد خانواده و ماهواره

 فهرست مطالب

خانواده و ماهواره       ۱

۲-۲۲ تعریف خانواده: ۲

۲-۲۳ پارسونز ونظریه خانواده :        ۳

۲-۲۴ فوکویاما و خانواده:      ۴

۲-۲۵ زیمل و خانواده :        ۵

۲-۲۶ ماهواره یک «رسانه مدرن»:    ۶

۲-۲۷ ورود ماهواره به ایران و تاثیرات مخرب آن     ۷

۲-۲۸ قابلیت هاو جذابیت ها ، آسیب ها و معایب ماهواره:   ۸

۲-۲۹ دیدگاه های دیگر دانشمندان در حوزه ماهواره و آسیب های اجتماعی :      ۱۱

۲-۳۰ آسیب ارتباطی ناشی از رسانه های مدرن:     ۱۲

۲-۳۱ تأثیر برنامه های ماهواره و تلویزیون بر فرد و خانواده: ۱۳

۲-۳۲ تأثیر برنامه های ماهواره و تلویزیون بر حوزه فرهنگ و خانواده:         ۱۵

۲-۳۳ تأثیر برنامه های ماهواره و تلویزیون بر افکار،عقاید، روش هاو رفتارها:         ۱۹

۲-۳۴ آسیب شناسی استفاده از ماهواره وتأثیر آن بر تضعیف بنیان خانواده ۲۰

۲-۳۵ بحران گذار در خانواده ایرانی   ۲۳

۲-۳۶ دکتر باقر ساروخانی و خانواده: ۲۳

۲-۳۷ دکتر شهلا کاظمی پور و خانواده:       ۲۵

۲-۳۸ ماهواره و تضعیف بنیان خانواده :       ۲۶

۲-۳۹ رسانه(ماهواره)و ناهنجاریهای خانواده  ۲۸

۲-۴۰ رسانه(ماهواره) و«خشونت خانوادگی»  ۲۹

۲-۴۱ رسانه(ماهواره)، خانواده و جرائم اجتماعی      ۳۲

۲-۴۲ رسانه(ماهواره)، خانواده و تربیت فرزندان       ۳۵

۲-۴۳ رسانه(ماهواره)، خانواده و چالشهای پیش رو:  ۳۹

۲-۴۴ پیشینه داخلی پژوهش :        ۴۰

۲-۴۵ پیشینه خارجی پژوهش :       ۴۵

منابع فارسی : ۵۱

منابع خارجی: ۶۱

بخشی از پروژه

نهاد خانواده

 «خانواده اولین واحدی است که فرزند در آن به تدریج کسب هدایت کرده ، وارد زندگی اجتماعی می شود و این فرایند در عرصه فرهنگ ، ارزش ها و فرهنگ خانواده جاری می گردد . در جوامع قدیم به علت آنکه تغییرات و تحولات اجتماعی سرعت و شتاب چشمگیری نداشت ، محیط خانوادگی از لحاظ کسب اطلاعات برای فرزندان محیطی بسته محسوب می شد. خانواده گسترده بود ، به همین دلیل ارزش ها و هنجارها ی والدین مورد تایید فرهنگ جامعه نیز بود ، به راحتی و بدون هیچ مشکلی به فرزندان منتقل می شد . اکنون با توجه به تحولات سریع اطلاعات و تکنولوژی که تحولات سریع فرهنگی را نیز به همراه دارد ، مسأله ارزش ها ، هنجارها و الگوهای تفکر و عمل هم از حیث منشاء و منبع و هم از لحاظ انتقال و تداوم دچار تحولاتی شد که در حوزه کلی تعارض ارزش ها قابل بحث است»(توسلی ، ۱۳۸۲ص ۵۱).

۲-۲۲ تعریف خانواده:

هر چند تمامی جامعه شناسان بر اهمیت خانواده در حیات اجتماعی تاکید دارند اما این مفهوم هنوز از پر ابهام ترین مفاهیم است. «برگس ولاک » در تعریف خانواده در اثرشان در سال ۱۹۵۳ می نویسد : «خانواده گروهی است متشکل از افرادی که از طریق پیوند زناشویی ، همخونی ، و یا پذیرش (بعنوان فرزند)با یکدیگر به عنوان شوهر ، زن ، مادر ، پدر ، برادر  و خواهر در ارتباط متقابل اند و فرهنگ مشترکی پدید آورده و در واحد خاصی زندگی می کنند»( ساروخانی ، ۱۳۷۵ص۱۳۵).

گیدنز  خانواده را گروهی از افراد می داند که با ارتباطات خویشاوندی مستقیما پیوند یافته و اعضای بزرگسال آن مسولیت مراقبت از کودکان را بر عهده دارند . پیوند های خویشاوندی ارتباطات بین افراد است ، که یا از طریق ازدواج برقرار گردیده است ، یا از تبار است که خویشاوندان خونی (پدر ، مادر ، فرزندان دیگر ، پدربزرگ ها و ….) را به هم مرتبط می سازد( صبوری ، ۱۳۷۳: ۴۲۴).

جمشید بهنام خانواده را اینگونه تعریف می کند: خانواده در کوچکترین معنای خود واحدی است متشکل از پیوند مورد تایید جامعه و کما بیش ماندگار دو فرد از دو جنس متفاوت که زندگی مشترکی تشکیل می دهند ، زاد و ولد می کنند و فرزندانی بار می آورند . چنین خانواده ای به صورت پدیده ای عالم گیر  در آمده و در همه جوامع امروزی وجود دارد( بهنام ،۱۳۸۴ص ۱۸).

خانواده در زمره عمومی ترین سازمان  های اجتماعی است و بر اساس ازدواج بین دو جنس مخالف شکل می گیرد . و در آن مناسبات خونی واقعی یا اسناد یافته به چشم می خورد. خانواده دارای یک نوع اشتراک مکانی است، هر چند همواره چنین نیست و کارکردهای گوناگون شخصی، اقتصادی، تربیتی و …. دارد. خانواده واحدی است اجتماعی با ابعاد گوناگون زیستی، اجتماعی، فرهنگی و … خانواده نمادی اجتماعی است و همچون آیینه ای عناصر اصلی جامعه را در خود دارد و انعکاسی از نابسامانی های اجتماعی است. خانواده معیار شناخت آسیب های اجتماعی است و هرگاه کشمکش های درون خانواده اوج بگیرد و به طلاق و جدایی منجر شود باعث بروز مشکلاتی همچون اعتیاد ، بزهکاری و…  می شود ( ساروخانی، ۱۳۷۵ص ۶). لذا خانواده کهن ترین و ماندگارترین و پر تأثیرترین نهاد جامعه می باشد و با کارکردهای مختلفی که بر عهده دارد، مانند فرزندآوری، امور عاطفی، جامعه پذیری، نگهداری از کودکان و افراد مسن ، همواره مهم و با ارزش بوده است به همین جهت دوام و انسجام آن همواره مورد توجه بوده است.