بهره وری- مبانی و چارچوب نظری پیشینه تحقیق داخلی و خارجی

کد محصول: PMD51

تعداد صفحات :   ۱۶   صفحه

فرمت فایل WORD

قیمت:    ۵۰۰۰    تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

مبانی نظری ، ادبیات ، پیشینه تحقیق داخلی ، پیشینه تحقیق خارجی در مورد  بهره وری

بخشی از متن:

در دنیای پررقابت امروز، منابع انسانی مولد مهم ترین سرمایه سازمان تلقی می گردد که می تواند موجبات تغییر و تحول در سایر عوامل سازمانی و نتایج اساسی را فراهم آورد. اگر تا دهه­های گذشته معیار برتری یک کشور حجم نیروی انسانی، سلاح های مدرن، ارتش نیرومند، سرزمین وسیع یا منابع زیرزمینی گسترده و حق وتو در مجامع بین المللی بود، از این پس قدرت یک کشور به کیفیت نیروی انسانی و سطح بهره وری آن بستگی دارد (اندرسون، لاویر و شولور[۱]، ۲۰۰۰).

 بهره­وری منابع انسانی به­طور تصادفی ارتقا نمی یابد، بلکه باید پیش نیازهای سازمانی و ساختاری مورد نیاز آن فراهم و دائماً مورد توجه سازمان قرار گیرد. به منظور تامین پیش نیازهای سازمانی و ساختاری و در پی آن ارتقاء بهره­وری نیروی انسانی در سازمان، نقش نظام­های بهبود و تعالی سازمانی کاملاً شناخته شده است. در بسیاری از سازمان های ایرانی، ناکارآمدی برخی نظام های فعلی، نه تنها بهبود سازمان را موجب نمی­گردند، بلکه باعث بدتر شدن شاخص­های عملکردی، رضایت و در نتیجه بهره ­وری کارکنان می­شوند (کاسکا، بامبر و شارپ[۲]، ۲۰۰۳).

بهره­وری نیروی انسانی عبارت است از نرخ ستاده واقعی (ساعات کار) ارائه شده توسط کارکنان سازمان (جلی و گوفین[۳]، ۲۰۰۱). در اکثر سازمان ها، به منظور اندازه گیری بهره وری نیروی انسانی، مقدار فیزیکی کالای تولید شده و یا ارزش ریالی کالا و خدمات و در برخی موارد ارزش افزوده را بر تعداد نیروی انسانی تقسیم می­کنند؛ زیرا اندازه گیری ساعات کار واقعی مشکل به نظر می رسد. چنانچه برای محاسبه بهره وری نیروی کار ارزش افزوده بر تعداد کارکنان تقسیم شود، در این صورت شاخص نشان می دهد که هر یک از کارکنان به طور متوسط چه مقدار ارزش افزوده ایجاد کرده اند (گایتون[۴]، ۲۰۰۰).

۲-۱-۳-۱- تعاریف بهره وری

بهره وری در لغت به معنی قدرت تولید و بارور بودن و مولد بودن به کار رفته و در ادبیات فارسی به بافایده بودن و سود برندگی معنی شده است. در رابطه با تعریف کاربردی بهره وری نیز تعاریف مختلفی ارائه شده که برخی از آنها به قرار زیر است:

–      ماندلا بهره وری را چنین تعریف کرده است: بهره وری به مفهوم نسبت بازده تولید به واحد منابع مصرف شده است که با یک نسبت مشابه دوره پایه مقایسه شده و به کار می رود (احدی نیا، ۱۳۸۴).

–      رابطه بین خروجی بارکاری یا میزان کار انجام شده و ورودی میزان منابع در دسترس برای انجام کار را بهره­وری می­گویند (هراتی­زاده، ۱۳۸۷).

مرکز بهره وری ژاپن بهره وری را به حداکثر رساندن استفاده از منابع فیزیکی، نیروی انسانی و سایر عوامل به شیوه عامی تعریف می کند که منجر به کاهش هزینه های تولید، گسترش بازارها، افزایش اشتغال و بالا رفتن سطح زندگی همه آحاد جامعه می شود (لوکاس[۵]، ۲۰۰۰)

فهرست مطالب

بهره وری       ۲

۲-۱-۳-۱- تعاریف بهره وری ۳

۱- مرحله فرهنگ سازی       ۶

۲- مرحله عاطفی کردن بهبود بهره وری      ۶

۳- مرحله ساختارسازی        ۶

۴- مرحله عمل         ۷

۵- مرحله بازنگری     ۷

۶- ساز و کارهای عملی        ۷

۲-۱-۳-۳- نهادی کردن بهره وری در اندیشه         ۷

۲-۱-۳-۴- نهادی کردن صرفه جویی در کل سازمان ۸

۲-۱-۳-۵- طراحی نظامهای بهره ور ۹

۲-۱-۳-۶- طراحی نظام نگهداری و تعمیرات فراگیر ۹

۲-۱-۳-۷- پیاده سازی نظام مدیریت کیفیت فراگیر ۱۰

۲-۱-۳-۸- استقرار نظام تحقیقات بهره وری ۱۰

۲-۲- پیشینه پژوهش ۱۱

۲-۲-۱- پژوهش های داخلی ۱۱

۲-۲-۲- پژوهشهای خارجی   ۱۴

منابع فارسی:  ۱۶

منابع انگلیسی ۲۲