صنعت بیمه- مبانی و چارچوب نظری پیشینه تحقیق داخلی و خارجی

کد محصول: PMD23

تعداد صفحات :   ۲۸   صفحه

فرمت فایل WORD

قیمت:    ۱۰۰۰۰    تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

مبانی نظری ، ادبیات ، پیشینه تحقیق داخلی ، پیشینه تحقیق خارجی در مورد  صنعت بیمه

فهرست مطالب

صنعت بیمه    ۲

۲- ۵- ۲ اهمیت اقتصادی بیمه:       ۴

۲- ۵- ۳ بازارهای بیمه:        ۶

۲- ۵- ۴ اهداف بازاریابی بیمه:        ۶

۲- ۵- ۵ انواع بیمه:   ۷

۲- ۵- ۵- ۱ بیمه‌های اجتماعی (اجباری):   ۷

۲- ۵- ۵-۲  بیمه های بازرگانی       ۸

۲- ۵- ۵- ۳-۱ تعریف بیمه‌های زندگی (عمر)        ۹

۲- ۵- ۵-۳ انواع بیمه‌های زندگی (عمر):     ۹

۲- ۵- ۶ فروش بیمه: ۱۲

۲- ۵- ۷ خطاهای رایج در فروش بیمه:       ۱۳

۲- ۵- ۸ تاریخچه بیمه در جهان:     ۱۴

۲- ۵- ۹ تاریخچه بیمه در ایران:      ۱۵

۲- ۵- ۱۰ شرکت بیمه آسیا  ۱۵

۲-۶ پیشینه تحقیق:   ۱۶

۲-۶-۱: تحقیقات داخلی:      ۱۶

۲-۶-۲: تحقیقات خارجی     ۲۱

منابع:  ۲۲

منابع فارسی:  ۲۲

منابع لاتین:    ۲۷