پارس پروژه (پرتال پروژه های دانشگاهی)

SA44- بررسی رابطه بین خشونت علیه کودکان و رفتار پرخاش گرایانه آنها در آینده شهر

کد محصول :SA44

90 صفحه word 

27000 تومان

فهرست مطالب

عنوان..
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1 مقدمه
2-1 بیان مسئله
3-1 ضرورت و اهمیت تحقیق
4-1 اهداف تحقیق
1-4-1 اهداف کلی
2-4-1 اهداف جزئی
فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق
1-2 مقدمه
2-2 پیشینه تحقیقات خارجی و داخلی
1-2-2 پیشینه تحقیقات خارجی
2-2-2 تحقیقات داخلی
3-2 خشونت خانوادگی ) تعاریف ، نظریهها و مفاهیم(
4-2 پرخاشگری ابزاری
الف(تئوری رفتار غریزی
ب(تئوری زیست شناختی اجتماعی
ج(نظریه پالایش روانی
د(دیدگاه های فیزیولوژیکی و بیولوژیکی
5-2 سن و جنسیت کودکان در کودک آزاری
7-2 خشونت علیهِ کودکان و چند باورِ اشتباه
6-2 اثرات بیتوجهی و خشونت علیه اطفال
1-6-2 عدم اعتماد و اطمینان به دیگران
2-6-2 احساس بیارزشی و آسیبدیدگی
3-6-2 بیثباتی عاطفی
7-2 انواع خشونت علیه اطفال
1-7-2 خشونت روانی
2-7-2 خشونت در قالبِ بیاعتنایی
3-7-2 خشونت جسمی )فزیکی(
فرضیات تحقیق
فرضیه اهم
فرضیه های اخص
قلمرو تحقیق
قلمرو موضوعی
قلمرو مکانی
قلمرو زمانی
مدل تحقیق
فصل سوم: روش شناسی تحقیق
1-3 مقدمه
2-3 نوع و روش تحقیق
3-3 جامعه آماری
1-3-3 جامعه ی
2-3-3 حجم نمونه
4-3 آزمونهای آماری
5-3 تعریف مفاهیم و متغیرها
6-3 روایی
7-3 اعتبار محتوایی تحقیق
7-3 جدول مورگا
8-3 تعریف نظری واژه ها
1-8-3 خشونت روانی
2-8-3 خشونت در قالبِ بیاعتنایی
3-8-3 خشونت جسمی )فیزیکی(
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
1-4 مقدمه
2-4 توصیف داده ها
جنسیت
سن افراد
محل زندگی
تحصیلات مادر
تحصیلات پدر
3-4 آزمون فرضیات
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
1-5 مقدمه
2-5 نتیجه گیری فرضیه ها
3-5 پیشنهادها
1-3-5 پیشنهادهای کاربردی براساس فرضیه های تحقیق
4-5 محدودیتها
1-4-5 محدودیت تحقیق
5-5 پیشنهادات قابل تعمیم
6-5 پیشنهادها برای تحقیقات بعدی

منابع

ارسال نظر


کد امنیتی
بارگزاری مجدد

راهنمای خرید

نحوه ی خرید

1- پرداخت اینترنتی: برای پرداخت اینترنتی اینجا کلیلک کنید

2.کارت به کارت: با استفاده از پایانه های خود پرداز مبلغ محصول را به شماره کارت زیر انتقال داده و سپس  4 رقم آخر کارت،ادرس ایمیل و کد محصول را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید  6104337867130005 به نام علی اصغر رحیمی موحد بانک ملت

3: واریز نقدی به شماره حساب  ۱۲۶۰۸۹۳۱۴۵ وسپس شماره فیش ادرس ایمیل و کد محصول  را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید

09372555240

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید