پارس پروژه (پرتال پروژه های دانشگاهی)

ME17- پایان نامه بررسی طراحی و ساخت قالب های دایکاست - پروژه ساخت و تولید

پایان نامه بررسی  قالب های دایکاست - پروژه ساخت و تولید

کد محصول:ME17

فایل WORD

162 صفحه

23000 تومان

پیشگفتار . 5

تقدیم نامه  7

فهرست مطالب ... 8

فهرست تصاویر ...... 12

فهرست جداول ......15

فهرست نمودار..16..

چکیده ...17

فصل اول : آشایی با ماشینهای دایکاست

1-1- انواع ماشینهای دایکاست . 18

1-2- سیستم تزریق / فشار .. 25

1-3- سیستم تشدید کننده ..26

1-4- سیستم بست دو کفه قالب 26

1-5- سیستم قفل قالب .. 27

1-6- سیستم پران .28

فصل دوم : آشنایی با متعلقات دستگاه ها و انواع قالب های دایکاست

2-1- وسایل و متعلقات دستگاه ها و انواع قالب های دایکاست..31

2-2- قالب های دایکاست .33

2-3-انواع مختلف قالب ...36

فصل سوم : کوره های دایکاست

3-1- کوره های ذوب آلیاژهای روی.42

3-2- کوره های ذوب و نگهداری آلیاژهای آلومینیوم..43

3-3- کوره های ذوب و نگهداری آلیاژهای منیزیم.44

4-3- کوره های ذوب و نگهداری آلیاژهای مس45

5-3- کنترل کیفیت مذاب 46

6-3- انتقال فلز مذاب و تغذیه قالب .48

فصل چهارم : روانسازی قالب

4-1- انتخاب روغن برای آلیاژهای آلومینیوم54

فصل پنجم : متغیرهایی که زمان تناوب ریخته گری را تعیین می کنند

5-1- زمان باز و بسته کردن قالب .. 56

5-2- زمان ریختن فلز مذاب .56

5-3- زمان تزریق ..56

5-4- زمان توقف ( به منظور انجماد قطعه).....56

5-5- زمان خارج کردن قطعه از قالب ......57

5-6- زمان تمیز کاری قالب . 57

5-7- زمان روغنکاری  قالب  .57

فصل ششم : درجه حرارت قالب

6-1-درجه حرارت قالب برای آلیاژهای آلومینیوم..58

فصل هفتم : هزینه های دایکاست

فصل هشتم : آلیاژ آلومینیوم – سیلیسیم و کاربرد آن در موتور خودرو

8-1- عیوب ریخته گری و ریز ساختاری آلیاژهای si- Al ..60

8-2-تأثیر عیوب ریختگی و ریز ساختاری بر خصوصیات مکانیکی آلیاژ si- Al......63

8-3- آلیاژ سازی بعضی از عناصر  ...67

فصل نهم : عیوب دایکاست

9-1- خواص آلومینیوم 69

9-2- بررسی انواع عیوب ریخته گری در قطعات آلومینیومی ریختگی تحت فشار.71

9-3- طبقه بندی علل عیوب قطعات آلومینیومی ریختگی تحت فشار..76

9-4- بررسی روشهای جلوگیری از ایجاد عیوب در آلومینیومی ریختگی تحت فشار..79

9-5- تنظیم مشعل ها .82

9-6- عایق کاری ...83

9-7- بهترین راههای مصرف انرژی .83

9-8- شرایط کوره..83

9-9- فراوری مذاب......................................................................................................84

9-10- موثرترین روشهای کنترل عیب تخلخل در  ریخته گری تحت فشار84

9-11- راه های مقابله با تخلخل انقباضی ..85

9-12- عیوب در تولید به روش دایکاست...89

9-13- ابزاری جدید برای اندازه گیری میزان هیدروژن محلول در آلیاژهای آلومینیوم...96

9-14- کنترل ریز ساختار در قطعات دایکاستی از آلیاژهای آلومینیوم..... 96

9-15- تاثیر مقادیر جزیه فسفر در آلیاژهای آلومینیوم...97

9-16- فیلترها..97

9-17- رسوب بین فلزی  SLUDGE  در کوره های نگهداری ....98

فصل دهم : روش های مهندسی معکوس در طراحی

10-1- مقدمه.....101

10-2- آشنایی....101

10-3- حفره های سر سیلندر...102

10-4- حساسیت قطعه سر سیلندر....... 104

10-5- انواع قالب های مورد نیاز برای ساخت یک قطعه سر سیلندر..106

10-6- نکات و اصول طراحی ...110

10-7- جنس ماهیچه ها و روکش ها..110

10-8- نحوه خروج ماهیچه از قطعه110

10-9- اصطلاحات ابر نقاط..110

10-10- طراحی با عکس و مقیاس.115

10-11- انواع دستگاههای ریخته گری دایکاست.116

نتیجه گیری118

پیوست .....119

منابع.161

چکیده(به انگلیسی)...162

صفحه عنوان(به انگلیسی)....163

 

 

 

فهرست تصاویر

عنوان                                                                                                         صفحه

1-1-قسمتهای مختلف یک ماشین محفظه گرم...18

1-2-قسمتهای مختلف یک ماشین محفظه گرم19

1-3-شمای قسمتهای اساسی ماشین تزریق محفظه سرد افقی..20

1-4-مراحل مختلف تولید قطعه با دستگاه محفظه سرد..21

1-5-شمای کلی دستگاه محفظه سرد عمودی با صفحات افقی قالب22

1-6-شمای کلی دستگاه محفظه سرد عمودی با صفحات افقی قالب23

1-7-مراحل مختلف کار دستگاه محفظه سرد عمودی با صفحات عمودی قالب23

1-8-ماشین دایکاست محفظه گرم مجهز به سیستم خلأ.25

1-9-سیستم هیدرولیک با استفاده از آکومولاتور – روغن - گاز ...26

1-10-سیستم قفل صفحات پرس تشکیل شده از جک هیدرولیک و مکانیزم قفل ...27

1-11-سیستم قفل صفحات پرس با استفاده از سطوح شیبدار متحرک(هیدرولیکی).27

1-12-دو نوع سیستم پران ، مورد استفاده در دستگاههای دایکاست29

1-13-سیستم پران.30

2-1- ساختمان یک قالب دایکاست..33

2-2- اجزای تشکیل دهنده یک قالب دایکاست33

2-3- قالب برای دستگاه محفظه گرم با سیستم پران چرخ و دنده شانه ای34

2-4- قالب تک حفره ای برای استفاده روی دستگاه محفظه گرم.. 37

2-5- قالب چند حفره ای..38

2-6- قالب با حفره های مختلف برای قطعات مختلف.39

2-7- شکل قالب دایکاست با حفره های قابل تعویض.40

3-1- مقطع یک کوره گاز سوز انعکاسی برای تولید مذاب آلومینیوم.....................................................44

3-2- روش انتقال مکانیزه مذاب از کوره به سیلندر یک ماشین محفظه سرد..50

3-3- استفاده از سیستم فشار برای نگهداری و دستیابی به مذاب تمیز و انتفال آن به سیلندر تزریق..51

3-4- سیستم خلأ برای انتقال مذاب به سیلندر تزریق یک ماشین محفظه سرد..51

3-5- سیستم تغذیه ثقلی برای انتقال آلیاژ منیزیم به سیلندر تزریق52

3-6- پمپ سانتیفیوژ فشار ثابت برای تزریق مذاب آلیاژ منیزیم به درون سیلندر فشار محفظه ماشین53

9-1- عیب سرد جوشی71

9-2- عیب سرد نیامد..72

9-3- عیب سرد مک گازی73

9-4- عیب سرد مک های انقباضی...73

9-5- عیب آبلگی74

9-6- عیب مک های سوزنی..75

9-7- عیب قطره سرد..76

9-8- ربز ساختار های آلومینیوم..99

9-9- ربز ساختار های آلومینیوم100

10-1- ایجاد سطح منطبق بر مدل مش با فرمان  Automatic Surface102

10-2- نمایش لبه هاب آزاد  Free Edges  در مدل مش102

10-3- ایجاد سطح منطبق بر مدل مش با فرمان Automatic Surface.102

10-4- محفظه گردش آب یا  Waterjoct..103

10-5- ماهیچه واتر ژاکت103

10-6- ماهیچه پورت ورودی هوا...103

10-7- ماهیچه پورت خروجی دود.104

10-8- نمونه سر سیلندر برش خورده جهت..104

10-9- برش قسمت پورت دود..105

10-10- شکل برش خورده سر سیلندر جهت اسکن سه بعدی105

10-11- شکل برش خورده قسمت سوپاپ سر سیلندر..105

10-12- قالب و تعداد راهگاههای واتر ژاکت..106

10-13- قالب و تعداد راهگاههای واتر ژاکت..107

10-14- کفه پایین قالب واتر ژاکت107

10-15- قالب ماهیچه پورت ورودی هوا در حالت انفجاری.107

10-16- قالب ماهیچه پورت خروجی دود در حالت انفجاری...108

10-17-شبیه سازی ریخته گری سرسیلندر..109

10-18- شبیه سازی مداب ریزی  سرسیلندر109

10-19- ابر نقاط یک اتومبیل پورشه ..................................................................................110

10-20- داده برداری از بدنه یک اتومبیل فراری 111

10-21- فایل ابر نقاط اتومبیل فراری..111

10-22- مدل مش112

10-23- سه گوش های حاصل از اتصال نقاط به یکدیگر...113

10-24- یک اسکن...113

10-25- مجموعه سیم های ایجاد شده توسط آن113

10-26- مدل مش114

10-27- مدل سطح سپر یک اتومبیل.114

10-28- شمای کلی دستگاه دایکاست فشارقوی.116

10-29- شمای کلی دستگاه دایکاست فشارضعیف..116

10-30- مکانیزم دستگاه دایکاست فشارضعیف..117

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                        صفحه

2-1- فولادهای مناسب برای حفره های اصلی قالب...41

2-2- انتخاب فولاد مناسب41

3-1- ترکیبات مختلف از انواع آلیاژها47

4-1- خواص مکانیکی آلیاژهای ریختگی68

 

فهرست نمودار

عنوان                                                                                                                        صفحه

8-1- فازهای یوتکتیک و اصلی آلیاژ     si- Al ..61

8-2- رسوب های بین فلزی آلیاژ  si- Al..61

8-3- تاثیرات ریز ساختارهای اولیه و یوتکتیک si- Al......63

8-4- رفتار خستگی آلیاژهای  cu – Mg – Zn – Al .64

8-5- افزایش سیلیکون در آلیاژ  si- Al ...65

8-6- روش هایی برای بهبود خواص آلیاژ si- Al ....66

 

چکیده :

هدف از جمع آوری و تدوین پروژه رسیدن به اهداف صنعت روز ریخته گری کشورمان بوده که توانایی دانشجویان را در چر خاندن گوشه ای  از چرخه ی صنعت کشورمان را بسنجد.

در ضمن با آوردن  پروژه های کاربردی و مورد نیاز صنعت بتوان کمکی را به صنعت و دانشگاه کرده باشیم تا حلقه ی گمشده بین دانشگاه و صنعت را جوش دهیم .

این پروژه در مورد مهندسی معکوس و طراحی ریخته گری یک سر سیلندر خودرو و انواع قطعات و قالب  و ماهیچه های ریخته گری و دستگاه های دایکاست سر سیلندر به طور تخصصی و مورد نیاز جهت اجرای پروژه های اشتغال زا و عملی ریخته گری در داخل و خارج کشور است . در حال حاضر کشور تولید سر سیلندر با کشورهایی همچون کره و هند در رقابت بوده که امیدواریم این پروژه بتواند کمکی را به صنعتگران زمینه ریخته گری کرده باشد تا از خروج ارز از کشورمان جلوگیری شود.

ارسال نظر


کد امنیتی
بارگزاری مجدد

نظرات  

 
0 #2 mahdi در تاریخ: ج 25 تیر 1395 ، ساعت 10:04 ب ظ
;-)
نقل قول
 
 
0 #1 عادل در تاریخ: س 31 فروردين 1395 ، ساعت 12:01 ب ظ
سلام داش پروژه خیلی خوب بود احسنت.منم برای پروژه پایانی همین دستگاه دایکاست روانتخاب کردم ای کاش میتونستم دانلودکنم
نقل قول
 

راهنمای خرید

نحوه ی خرید

1- پرداخت اینترنتی: برای پرداخت اینترنتی اینجا کلیلک کنید

2.کارت به کارت: با استفاده از پایانه های خود پرداز مبلغ محصول را به شماره کارت زیر انتقال داده و سپس  4 رقم آخر کارت،ادرس ایمیل و کد محصول را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید  6104337867130005 به نام علی اصغر رحیمی موحد بانک ملت

3: واریز نقدی به شماره حساب  ۱۲۶۰۸۹۳۱۴۵ وسپس شماره فیش ادرس ایمیل و کد محصول  را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید

09372555240

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید