اطلاعیه

لیست Taylor and Francis:Journal of Personal Selling and Sales Management

مقاله انگلیسی با ترجمه سیستم های کنترل مدیریت فروش: بررسی ، ترکیب و مسیرهایی برای تحقیقات آتی

مقاله انگلیسی با ترجمه تخصصی 2018

  • سال نشر: 2018 از نشریه Taylor & Francis
  • نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
  • تعداد صفحه انگلیسی:  27 صفحه PDF
  • تعداد صفحه ترجمه فارسی: 50   صفحه WORD
  • قیمت فایل ترجمه شده39000  تومان

مشاهده جزییات