اطلاعیه

لیست Taylor and Francis:JOURNAL OF MARKETING CHANNELS

مقاله انگلیسی با ترجمه منشأ، تکامل و انتقال فروش شخصی و مدیریت فروش به سمت مدیریت کانال بازاریابی استراتژیک

مقاله انگلیسی ترجمه شده 2019

  • سال نشر: 2019 از نشریه Taylor & Francis
  • نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
  • تعداد صفحه انگلیسی: 16  صفحه PDF
  • تعداد صفحه ترجمه فارسی:  33  صفحه WORD
  • قیمت فایل ترجمه شده31000  تومان

مشاهده جزییات